Solidaritetsaksjonen/OD-dagen

Illustrasjonsfoto: Sofie Nordvik Operasjon Dagsverk

Skoleåret 2022-2023

Skolen fortsetter å støtte Operasjon Dagsverk og dette året går pengene til Uganda og ungdom som sliter med ensomhet og psykiske problemer etter å ha mistet foreldrene sine i borgerkrig. Å snakke om følelser er tabu i Uganda, et land som har 35 psykologer og 45 millioner innbyggere. Les mer om årets prosjekt her

Her kan du lese om OD-dagen på Nøtterøy vgs 2022

Skoleåret 2021-2022

Dette året støtter også skolen Operasjon Dagsverk og i år går pengene til Sør-Afrika og YMCs arbeid for ungdom. Årets prosjekt skal skape trygge møteplasser, hjelpe ungdom som sliter med skolen, og gi opplæring i politisk påvirkning sammen med KFUK-KFUM Global.

OD-dagen er i år torsdag 4. november.

Her kan du lese mer om årets mottager av OD-midlene

Operasjon Dagsverk 2021 - artikkel

Her kan du se en presentasjon om hvordan OD-dagen skal gjennomføres på Nøtterøy vgs

 

Skoleåret 2020-2021

Elevrådet avgjorde på elevrådsseminaret 14. september at i år ønsker de å støtte Operasjon Dagsverk (OD).

Aksjonsdagen er torsdag 29. oktober. Les alt om OD-dagen her

 

Skoleårene 2017-2020

Logo Aksjon Akutt Hjelp-tilpasset.jpg
Aksjon Akutt Hjelp er elevenes egen solidaritetsaksjon. Hvert år setter skolen av en dag til aksjonen og alle elever er med. Hvilken organisasjon og hvilket prosjekt de ønsker å støtte bestemmer elevene selv gjennom en demokratisk prosess.

Hvorfor er dette viktig for oss som skole?


Skolen ønsker å legge til rette for og støtte denne aksjonen av flere grunner. Aller først handler det om å vise solidaritet med og støtte mennesker i nød. Det at våre ungdommer får erfaring med, og forstår viktigheten av solidaritetsarbeid, har stor betydning for samfunnet vårt, og det er med på å gi elevene en mer helhetlig forståelse av de utfordringer vi som en del av verdenssamfunnet står overfor. Det mener vi hører med i en utdanning som skal ruste ungdommene for fremtiden.


I læreplanverkets Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen (01.09.2017), blir det beskrevet viktige prinsipper for læring, utvikling og danning. Temaer som demokrati, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling med fokus på fattigdom, miljø og klima, fordeling av ressurser, konflikter og helse, er noen av områdene som er belyst. Aksjon Akutt Hjelp er med på å sette lys på noen av disse svært viktige temaene.

Hva går pengene til?


Skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 var det Leger Uten Grenser som var vår samarbeidsorganisasjon, og elevene valgte at støtten skulle gå til prosjektet «Glemte kriser».
Skoleåret 2019/2020 er det Barnekreftforeningen i Vestfold som er valgt som samarbeidsorganisasjon.


Noen tidligere prosjekter:

  • Støtte syriske flyktninger gjennom Flyktninghjelpen. Les artikkel om Nøtterøyelevene her
  • Bygging og drift av ungdomsskole i Rogbanka, Sierra Leone. Dette var et lokalt prosjekt som strakte seg over flere år

Publisert: 09.06.2020 Oppdatert: 20.10.2022 kl.11.02