Eksamen ved NVS

Muntlig og skriftlig eksamen

Tidspunkt for muntlig og muntlig-praktisk eksamen er 3., 8., 9., 10. og 14. juni.

Oversikt over skriftlig eksamen våren 2022

Kunngjøring av trekk er torsdag 12. mai 2022 kl.09:00

Fellessensur 15.-17. juni

 

Privatisteksamen våren 2022

Oppmelding til privatisteksamen våren 2022 er fra 15. januar til 1. februar.

Du logger deg inn på Privatistportalen https://privatist.inschool.visma.no/

Informasjon om eksamen finner du her:

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/eksamen/eksamen-for-privatister/

NB!  For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev erstatte et fullført fag med et annet fag som privatist.  Unntak: Matematikk 1T kan erstattes med 1P eller omvendt.

Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål.

 

Publisert: 09.06.2020 Oppdatert: 17.01.2022 kl.11.20