Elevdemokrati

Nøtterøy videregående skole skal ha et levende elevdemokrati, der elevene har en tydelig stemme på skolen. Det vil både styrke elevenes rettigheter og gi elevene god erfaring med demokrati i praksis.
Illustrajonsbilde GettyImages

For å løfte elevstemmen er målet å styrke elevdemokratiet ved å ha:

  • Et velfungerende elevråd og elevrådsstyre. 

  • God kontakt mellom elevrådet, rektor, studierektorer og rådgivere.  

  • God struktur på klassens time, der tillitsvalgt ved hjelp av kontaktlærer er en viktig forbindelse mellom elevråd og klassen. 

Det er utarbeidet detaljerte planer for klassens time, et årshjul for vårt arbeid med elevdemokratiet, og det er laget klare retningslinjer for hvordan arbeidet i elevrådet skal foregå. Dette skal hjelpe oss med å ivareta oppgavene og strukturere arbeidet for et godt elevdemokrati på skolen vår.

     

Publisert: 11.08.2021 Oppdatert: 11.08.2021 kl.21.06