Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Tonje Solberg Nilssen er skolens PPT rådgiver

Tonje Solberg Nilssen PPT

Hva er PPT

PPT står for Pedagogisk-Psykologisk Rådgivningstjeneste.

PPT skal bidra til at ungdom/elever/lærlinger/lærekandidater med rett til videregående opplæring får differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring, samt personlig veiledning og råd i vanskelige livssituasjoner.

PPT samarbeider med lærere, rådgivere og helsetjenesten på skolen i forhold til oppfølging av elever og skolemiljø.

PPT har taushetsplikt vedrørende opplysninger vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid.

Med en PPT-rådgiver kan du snakke om:

  • Faglige utfordringer
  • Skolemiljø
  • Personlige vansker

Hvor finner du meg?

Jeg er stort sett å treffe på skolen på rom 053 hver tirsdag, og ellers ved behov.

Du kan også nå meg pr. e-post eller telefon de andre ukedagene:

Tlf.: 93097449

E-post: tonje.nilssen@vtfk.no

Etter avtale kan jeg også treffes på mitt kontor i Nordyen 40, Tønsberg

Velkommen!

Hilsen Tonje Solberg Nilssen

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 15.09.2020 kl.13.59