Sosialpedagogisk veiledning

Personlige/ sosiale forhold

Av og til kan det oppstå situasjoner i livet som er vanskelig å takle.
Noen kan få problemer som de ønsker å dele med andre, diskutere med noen  eller få hjelp til å løse.
Det kan dreie seg om:

  • personlige ting
  • psykiske problemer som angst og depresjon
  • vansker på skolen som f.eks. mistrivsel eller mobbing
  • problemer i forhold til medelever eller lærer
  • familieproblemer
  • spiseforstyrrelser
  • rusproblemer

I slike situasjoner kan du ta kontakt med oss rådgivere.
Noen ganger kan vi sammen finne løsninger. Andre ganger kan det være nødvendig å trekke inn hjelp fra andre sakkyndige personer.
Det kan for eksempel være:

  • helsesøster
  • PP-tjenesten
  • psykolog

Du skal vite at vi som rådgivere har taushetsplikt, og at vi aldri går videre med personlige opplysninger uten din godkjenning.

Publisert: 08.06.2020 Oppdatert: 07.08.2020