Tilpasset opplæring

Enkelte elever kan ha behov for å få tilpasset opplæring. Denne tilpassingen kan for eksempel være:

 • hjelp til å søke om fortrinn ved inntak
 • faglig tilrettelegging i enkelte fag
 • testing av lese- og skrivevansker
 • utvidet tid til heldagsprøver og eksamen
 • opplesning av oppgaveteksten til heldagsprøver og eksamen
 • bruk av PC i undervisningen og til heldagsprøver og eksamen
 • fritak fra opplæring i kroppsøvingsfaget
 • fritak for vurdering med karakter i kroppsøving
 • fritak for norsk sidemål
 • gjennomføre utdanningen over flere år en normert tid
 • tilpasset opplegg for minoritetsspråklige


For at du som elev skal få slik tilpassing,  må det foreligge et begrunnet behov i form av legeattester eller lignende.

Mener du at du har behov for en eller annen form for tilpassing kan du:

 • ta det opp med aktuell faglærer 
 • ta det opp med kontaktlærer
 • kontakte rådgiver 

Publisert: 08.06.2020 Oppdatert: 04.08.2021 kl.22.50