Elevskap

Elevskapene finner du i underetasjen i gangen mellom kantina og kontoret.

låser.jpg

Finn deg et ledig skap, husk å notere deg nummeret på skapet og lås det. Hengelås må du skaffe selv. 

Skapet kan beholdes fram til sommeren. Da må det tømmes pga vasking.
Legg ALDRI bøker eller verdisaker i ulåst skap!

OBS! På grunn av smittefare ved mye sammenstimling foran skapene er skapene foreløbig ikke tilgjengelige.

Publisert: 26.06.2020 Oppdatert: 24.03.2021 kl.13.04