Elevskap

Elevskapene finner du i underetasjen i gangen mellom kantina og kontoret.

låser.jpg

Finn deg et ledig skap, husk å notere deg nummeret på skapet og lås det. Hengelås må du skaffe selv. 

Skapet kan beholdes fram til sommeren. Da må det tømmes pga vasking.
OBS: Legg ALDRI bøker eller verdisaker i ulåst skap!

 

Publisert: 26.06.2020 Oppdatert: 15.09.2020 kl.14.47