Elevkort -It´s Me ID

På Nøtterøy vgs har vi gradvis gått over til et digitalt elevkort som app på mobil, men noen har fremdeles de gamle plastkortene. Kjært barn har mange navn, men når vi henviser til elevkort så er det det samme som skolebevis, lånekort eller ID, enten det er som en app eller i plast.

Elevkort

Vg1, vg2 og nye elever i vg3

Vg1-elever og nye elever i vg2 og vg3 vil få tilgang til et digitalt elevkort gjennom appen Its Me ID.
Appen må lastes ned til telefonen din. Når PC er utlevert vil du få en Feide-bruker, og denne skal brukes når du logger deg inn på Its Me ID første gang.

Etter at fotografen har tatt bilde av deg, vil det ta noen dager før det digitale kortet er klart, så vent med å logge deg inn til rett før du skal hente lærebøker.

"Kortet" kan både brukes som gyldig skolebevis og som lånekort.

Ønsker du ikke å bruke appen som ID så ta kontakt med Læringssenteret.

Hvis du må låne bøker før appen er tilgjengelig så ta med en annen legitimasjon med bilde f.eks bankkort, sertifikat, pass el.l

VG3

Dere som allerede har et elevkort fra skolen, får ny gyldighetsoblat på kortet når dere kommer til Læringssenteret for å låne lærebøker. Husk å ta med lånekort og sjekk når din klasse skal komme.

 

Elevkortet som skolebevis:

Går du i vg3 har du et elevkort som er gyldig som skolebevis så lenge du har en gyldig oblat på.
Dvs. et klistremerke med 2020-2021 på baksiden av kortet.

Elever i Vg1 og Vg2 vil kunne bruke appen Its Me Id som skolebevis.

Hvis du ikke har en smarttelefon vil det kunne produseres et fysisk skolebevis. Ta kontakt med Læringssenteret.

Elevkortet som utskriftskort - scanne, skrive ut og kopiere.

Elevkortet ditt (vg3) fungerer også på kopimaskinen. Hvis du har Its Me ID som elev-id, må du taste inn bruker og passord (samme som du bruker på PC-en, eller du kan kjøpe en brikke for kr.30,- på Læringssenteret.

Første gang du skal bruke kortet/brikken på kopimaskinen legger du det på den svarte paden til venstre, og logger inn med ditt vanlige brukernavn og passord. Neste gang du kommer vil maskinen kjenne igjen kortet/brikken og logge deg rett inn.
Hvis du har glemt kortet/brikken din kan du logge deg inn på maskinen ved å bruke brukernavn og passord.

Elevkortet som lånekort

Elevkortet ditt fungerer som lånekort enten det er fysisk eller digitalt. Du kan bruke det i skranken og på låneautomaten sammen med den firesifrede PIN-koden som du laget i skranken da du mottok kortet.

Hvis du bruker appen Its Me ID er det strekkoden på side to du skal bruke. Du må lage deg en PIN-kode i skranken før du kan bruke låneautomaten.

Mistet eller ødelagt elevkort:

Hvis du mister eller ødelegger kortet ditt (vg3), må du komme til skranken på Læringssenteret så får du hjelp med å bestille et nytt. Det koster kr.55,-
Når kortet er klart får du en sms fra Læringssenteret om at kortet kan hentes der.
Hvis du ønsker et digitalt kort, Its Me ID, koster det kr. 40,-

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 24.03.2021 kl.13.04