Skolestart 2021

Vi gleder oss til å se både nye og kjente fjes den 18. august. Her finner du en oversikt over alt som er nyttig å vite om skolestarten enten du er ny elev eller går på skolen allerede. Siden oppdateres med ny informasjon jevnlig så lurer du på noe så sjekk her først.

Velkommen til første skoledag onsdag 18. august

Alle møter til oppsatt tidspunkt i kantina som ligger rett innenfor hovedinngangen. Inngang A.
Etter opprop går klassen sammen med kontaktlærer til klasserommet.

Vg1 Helse- og oppvekstfag møter kl. 09.00

Vg1 Studiespesialisering møter kl. 10.00

Vg2 HO og ST møter kl. 11.00

Vg3 HO og ST møter kl. 12.00

Finn fram

Informasjon fra kontoret

Velkomsthilsen fra rektor           

Alle Vg1-elever får, før skolestart, et brev fra skolen med informasjon. Du finner  brevet her.

Velkommen - brev til nye elever ved skolestart.

Grønt nivå

Skolen starter opp på grønt nivå i trafikklysmodellen.

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter, men det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig
  • Normalt renhold og god håndhygiene

Elevskap

Skolen har elevskap i gangen mellom kantina og kontoret. Skapene har det forrige skoleåret ikke vært i bruk fordi vi har villet unngå sammenstimling i gangen når vi har vært på gult eller rødt nivå. Vi starter skolen på grønt nivå, men skapene vil ikke være tilgjengelige før vi ser at situasjonen er stabil. Det blir gitt beskjed så fort skapene blir tilgengelige.

SkoleArena erstattes med VIS

Fra skolestart høsten 2021 innfører Vestfold og Telemark fylkeskommune det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) for ansatte og elever ved fylkets videregående skoler.

Her kan du lese om hva VIS skal brukes til.

Elevkort 2021-2022 nytt for alle elever ved NVS

Skjermbilde.JPG

Ny app for elev-ID.

Alle elever, både nye og gamle, vil få tilgang til et digitalt elevkort gjennom appen PocketID. Du vil få hjelp med å lage deg en PocketID første skoledag.

Appen må lastes ned til telefonen din. Du bruker Feide for å logge deg inn, og du kan selv ta bildet. Det er ikke lurt å ta "kreative" bilder da disse ikke vil bli godkjent og du ender opp med å måtte ta et nytt bilde. Velg en nøytral bakgrunn.

PocketID kan brukes som lånekort ved skolebiblioteket, identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med buss eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. Hvis du ikke kan bruke appen på din telefon så ta kontakt med kontaktlæreren din.

Hvis du må låne PC og bøker før appen er tilgjengelig, må du ta med en annen legitimasjon med bilde f.eks bankkort, sertifikat, pass el.l

App og mer informasjon om PocketID finner du her

Elev-PC og lærebøker.

Kontrakt for PC og lærebøker - gjelder alle nye elever

Før du får utdelt PC eller lærebøker må du, eller en foresatt (dersom du er under 18 år), signere en digital kontrakt.

Alle vg1-elever vil få en SMS fra Vestfold- og Telemark fylkeskommune med innloggingsinfo til kontrakten som gjelder både for lærebøker og PC. Signér før skolestart så er alt klart til du skal hente bøker og PC.

Her går du inn for å signere bok- og PC-kontrakt og for å betale PC-leie.

PC:

Alle elever ved videregående skoler i vårt fylke får leie bærbar PC. Det er ikke anledning til å benytte egen privat PC eller eget nettbrett i undervisningen ved skolene. Utdeling av PC vil foregå over flere dager. Du vil få beskjed når din klasse skal møte opp. Følg med på skolens infoskjermer.

Alt du trenger å vite om PC, passord, sikkerhet, programvare osv. finner du under fanen IKT.

Husk:

  • Ta med legitimasjon/PocketID når du skal hente PC
  • Kontrakt må være signert
  • Møt opp til riktig tidspunkt. Du får beskjed
  • PC-leie må betales innen 1. oktober 2021

Lærebøker (gratis læremidler):

I Vestfold- og Telemark fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning. For å låne lærebøker må du ha signért kontrakten for PC og læremidler. Følg med på skolens infoskjermer så vet du når din klasse skal hente bøker.

Les mer om gratis læremidler her

Husk:

  • Ta med PocketID når du skal hente lærebøker
  • Kontrakt må være signert
  • Møt opp til riktig tidspunkt. Du får beskjed.

Bli-kjent-dag

Fredag 20. august er det bli-kjent-dag for alle Vg1-elever. Mer info kommer i løpet av første skoleuka.

Bytte klasse og fag

Klassene er satt sammen i samarbeid med ungdomsskolene og det er mye vi må ta hensyn til for å få til et godt læringsmiljø. Av den grunn ønsker vi at du ikke bytter klasse.
Fremmedspråk:
Det er ikke anledning til å bytte språk de to første ukene etter skolestart. Se for øvrig skolens prosedyrer for bytte av klasse og fag på skolens nettside.

Lån og stipend

Lånekassen gir etter bestemte regler utdanningsstøtte i form av utdanningsstipend og lån. Kontoret gir deg nærmere opplysninger om dette.
Lurer du på noe om lån og stipend?
nettsidene til Lånekassen finner du all den informasjonen du trenger
Husk å søke om utstyrsstipend

Elevtjenesten

Skolens elevtjeneste finner du på skolens nettside. Elevtjenesten består av rådgivere, helsesykepleier, mobbeombud, minoritetsrådgiver, PPT, mobbeombud og Oppfølgingstjenesten.
Elevtjenester

Skoleruta, ringetider, parkering, skoleskyss mm.

Du finner alt du trenger å vite på denne siden. Timeplanene vil bli tilgjengelig etterhvert.

SoMe

Skolen er både på Facbook og Instagram. Følg oss for info om smått og stort i hverdagen vår her på skolen.

Publisert: 09.06.2020 Oppdatert: 13.08.2021 kl.13.33