Skolestart 2020


Publisert:

09.06.2020

Oppdatert:

24.03.2021 kl.13.04

Vi gleder oss til å se både nye og kjente fjes den 17. august. Her finner du en oversikt over alt som er nyttig å vite om skolestarten enten du er ny elev eller går på skolen allerede. Siden oppdateres med ny informasjon jevnlig så lurer du på noe så sjekk her først.

Første skoledag

Mandag 17. august er første skoledag.

Alle møter til oppsatt tidspunkt i kantina som ligger rett innenfor hovedinngangen. Inngang D.
Etter opprop går klassen sammen med kontaktlærer til klasserommet.

Vg1 Helse- og oppvekstfag møter kl. 09.00

Vg1 Studiespesialisering møter kl. 10.00

Vg2 HO og ST møter kl. 11.00

Vg3 HO og ST møter kl. 12.00

Finn fram

Informasjon fra kontoret

Velkomsthilsen fra rektor
              

Alle VG1-elever får to brev fra skolen med informasjon. Det ene er et velkomstbrev, og det andre gjelder valg av matematikk. Du finner begge brevene her.

Velkommen - brev til nye elever ved skolestart.

OBS: Det er i år ikke nødvendig med bokkontrakt (det var dessverre en feil i brevet som ble sendt ut i posten)

Informasjon om valg av matematikk VG1 ST.

OBS: Vær oppmerksom på at svarslippen nederst i dokumentet skal leveres til kontaktlærer ved skolestart

Elevskap

låser.jpg

Du finner elevskapene i gangen mellom kantina og kontoret og der kan du finne deg et ledig skap. Husk å notere deg nummeret på skapet og lås det. Hengelås må du skaffe selv. 

Skapet kan beholdes fram til sommeren. Da må det tømmes pga vasking.
OBS: Legg ALDRI bøker eller verdisaker i ulåst skap!

 

Fotografering

Alle vg1-elever og nye elever fotograferes tirsdag 18.august. Dette er bare portrettbilder som skal brukes til elevkortet/ID. Gruppebilder av hele klassen blir tatt seinere i høst.
Informasjon om når og hvor kommer. Følg med på infoskjermene.

Elevkort

ItsMeID.jpg

VG1 og nye elever i VG2 og VG3

Alle VG1-elever og nye elever vil få tilgang til et digitalt elevkort gjennom appen Its Me ID.
Appen må lastes ned til telefonen din. Når PC er utlevert vil du få en Feide-bruker og denne skal brukes når du logger deg inn på Its Me ID første gang.

"Kortet" kan både brukes som ID og som lånekort.

Ønsker du ikke å bruke appen som ID så ta kontakt med Læringssenteret.

Hvis du må låne bøker før appen er tilgjengelig så ta med en annen legitimasjon med bilde f.eks bankkort, sertifikat, pass el.l

VG2

Dere som har It´s Me ID-appen på telefonen fortsetter å bruke denne videre. Dere vil se at den blir oppdatert til å gjelde skoleåret 2020-2021. Husk å ta med telefonen når du skal låne bøker, og sjekk når din klasse skal komme og låne bøker.

VG3

Dere som allerede har elevkort fra skolen, får ny gyldighetsoblat på kortet når dere kommer til Læringssenteret for å låne lærebøker. Husk å ta med elevkortet og sjekk når din klasse skal komme.

 

Elevkortet som skolebevis:

Går du i vg3 har du et elevkort som er gyldig som skolebevis og ID så lenge du har en gyldig oblat på.
Dvs. et klistremerke med 2020-2021 på.

Elever i vg1 og vg2 samt nye elever i vg3 vil kunne bruke appen Its Me ID som skolebevis og ID.

Hvis du ikke har en smarttelefon vil det kunne produseres et fysisk skolebevis. Ta kontakt med Læringssenteret.

Elevkortet som utskriftskort - scanne, skrive ut og kopiere.

Elevkortet ditt (vg3) fungerer også på kopimaskinen. Hvis du har Its Me ID som elevkort, må du taste inn brukernavn og passord (samme som du bruker på PC-en, eller du kan kjøpe en kodebrikke for 30,- kr på Læringssenteret.

Første gang du skal bruke kortet/brikken på maskinen legger du det på den svarte paden til venstre, og logger inn med ditt vanlige brukernavn og passord. Neste gang du kommer vil maskinen kjenne igjen kortet/brikken og logge deg rett inn.
Hvis du har glemt kortet ditt kan du logge deg inn på maskinen ved å bruke brukernavn og passord.

Elevkortet som lånekort

Elevkortet ditt fungerer som lånekort enten det er fysisk eller digitalt. Du kan bruke det i skranken og på låneautomaten sammen med PIN-koden som du laget i skranken da du mottok kortet.

Hvis du bruker appen Its Me ID er det strekkoden på side to du skal bruke. Du må lage deg en PIN-kode i skranken før du kan bruke låneautomaten.

Mistet eller ødelagt elevkort:

Hvis du mister eller ødelegger kortet ditt (vg3), må du komme til skranken på Læringssenteret så får du hjelp med å bestille et nytt. Det koster kr.55,-
Når kortet er klart får du en sms fra Læringssenteret om at kortet kan hentes der.
Hvis du ønsker et digitalt kort, Its Me ID, koster det kr. 40,-

Elev-PC

Alle elever ved videregående skoler i Vestfold fylkeskommune får leie bærbar PC. Det er ikke anledning til å benytte egen privat PC eller eget nettbrett i undervisningen ved skolene.

Husk å ta med legitimasjon når du skal hente PC. Før du får utdelt PC må du, eller en foresatt (dersom du er under 18 år), signere en digital leiekontrakt.

Utdeling av PC vil foregå onsdag 19. august. Du vil få beskjed når din klasse skal hente PC. Følg med på skolens infoskjermer.

PC-leie må betales innen 2. oktober 2020.

Her går du inn for å signere PC-kontrakt og betale leie.

Alt du trenger å vite om PC, passord, sikkerhet, programvare osv. finner du under fanen IKT

 

Lærebøker (gratis læremidler)

I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Les mer om gratis læremidler her

Bli-kjent-dag

Fredag 21. august er det bli-kjent-dag for alle vg1-elever. Mer info kommer.

Lånekassen

Lånekassen gir etter bestemte regler utdanningsstøtte i form av utdanningsstipend og lån. Kontoret gir deg nærmere opplysninger om dette.
Lurer du på noe om lån og stipend?
nettsidene til Lånekassen finner du all den informasjonen du trenger
Husk å søke om utstyrsstipend

Skoleruta, ringetider, parkering, skoleskyss mm.

Du finner alt du trenger å vite på denne siden. Timeplanene vil bli tilgjengelig etterhvert.