Skolestart 2022

Vi gleder oss til å se både nye og kjente fjes den 17. august. Her finner du en oversikt over alt som er nyttig å vite om skolestarten enten du er ny elev eller går på skolen allerede. Siden oppdateres med ny informasjon jevnlig så lurer du på noe så sjekk her først.

Velkommen til første skoledag onsdag 17. august

Alle møter til oppsatt tidspunkt i kantina som ligger rett innenfor hovedinngangen. Inngang A.
Etter opprop går klassen sammen med kontaktlærer til klasserommet.

Vg1 Studiespesialisering møter kl. 09.00

Vg1 Helse- og oppvekstfag møter kl. 10.00

Vg2 HO og ST møter kl. 11.00

Vg3 HO og ST møter kl. 12.00

Finn fram

Informasjon fra kontoret

Her finner du informasjonsbrevet til nye elever

Velkomsthilsen fra rektor

Elevskap

Skolen har elevskap i gangen mellom kantina og kontoret.
Når du har funnet et ledig skap, så husk å notere deg nummeret på skapet og lås det. Hengelås må du skaffe selv. 

Skapet kan beholdes fram til sommeren. Da må det tømmes pga vasking. Legg ALDRI bøker eller verdisaker i ulåst skap!

Visma InSchool (VIS)

Høsten 2021 innførte Vestfold- og Telemark fylkeskommune det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) for ansatte og elever ved fylkets videregående skoler.

Her kan du lese om hva VIS brukes til.

Elevkort = PocketID

Skjermbilde.JPG

Egen app for elev-ID.

Alle elever, både nye og gamle, vil få tilgang til et digitalt elevkort gjennom appen PocketID. Du vil få hjelp med å lage deg en PocketID første skoledag.

Appen må lastes ned til telefonen din. Du bruker Feide for å logge deg inn, og du kan selv ta bildet. Det er ikke lurt å ta "kreative" bilder da disse ikke vil bli godkjent og du ender opp med å måtte ta et nytt bilde. Velg en nøytral bakgrunn.

PocketID kan brukes som lånekort ved skolebiblioteket, identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med buss eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. Hvis du ikke kan bruke appen på din telefon så ta kontakt med kontaktlæreren din.

Hvis du må låne PC og bøker før appen er tilgjengelig, må du ta med en annen legitimasjon med bilde f.eks bankkort, sertifikat, pass el.l

App og mer informasjon om PocketID finner du her

Elev-PC og lærebøker

Kontrakt for PC og lærebøker - gjelder alle nye elever

Før du får utdelt PC eller lærebøker må du, eller en foresatt (dersom du er under 18 år), signere en digital kontrakt.

Alle vg1-elever vil få en SMS fra Vestfold- og Telemark fylkeskommune med innloggingsinfo til kontrakten som gjelder både for lærebøker og PC. Signér før skolestart så er alt klart til du skal hente bøker og PC.

Her går du inn for å signere bok- og PC-kontrakt og for å betale PC-leie.

PC:

Alle elever ved videregående skoler i vårt fylke får leie bærbar PC. Det er ikke anledning til å benytte egen privat PC eller eget nettbrett i undervisningen ved skolene. Utdeling av PC vil foregå over flere dager. Du vil få beskjed når din klasse skal møte opp. Følg med på skolens infoskjermer.

Alt du trenger å vite om PC, passord, sikkerhet, programvare osv. finner du under fanen IKT.

Husk:

  • Ta med legitimasjon/PocketID på mobilen når du skal hente PC
  • Kontrakt må være signert
  • Møt opp til riktig tidspunkt. Du får beskjed
  • PC-leie må betales innen 1. oktober 2022

Lærebøker (gratis læremidler):

I Vestfold- og Telemark fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom, og skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning. For å låne lærebøker må du ha signért kontrakten for PC og læremidler. Følg med på skolens infoskjermer så vet du når din klasse skal hente bøker.

Les mer om gratis læremidler her

Husk:

  • Ta med legitimasjon/PocketID på mobilen når du skal hente lærebøker
  • Kontrakt må være signert
  • Møt opp til riktig tidspunkt. Du får beskjed.

Bli-kjent-dag

Fredag 26. august er det "bli-kjent-dag" for alle Vg1-elever. Mer info kommer i løpet av første skoleuka.

Bytte klasse og fag

Klassene er satt sammen i samarbeid med ungdomsskolene og det er mye vi må ta hensyn til for å få til et godt læringsmiljø. Av den grunn ønsker vi at du ikke bytter klasse.
Fremmedspråk:
Det er ikke anledning til å bytte språk de to første ukene etter skolestart. Se for øvrig skolens prosedyrer for bytte av klasse og fag på skolens nettside.

Lån og stipend

Lånekassen gir etter bestemte regler utdanningsstøtte i form av utdanningsstipend og lån. Kontoret gir deg nærmere opplysninger om dette.
Lurer du på noe om lån og stipend?
nettsidene til Lånekassen finner du all den informasjonen du trenger
Husk å søke om utstyrsstipend

Elevtjenesten

Skolens elevtjeneste finner du på skolens nettside. Elevtjenesten består av rådgivere, helsesykepleier, mobbeombud, minoritetsrådgiver, PPT, mobbeombud og Oppfølgingstjenesten.
Elevtjenester

Elevsida

På Elevsida finner du mye du kan få hjelp til i skolehverdagen din. For eksempel en film om bruk av Visma, hjelp med digitale skolebøker, Officehjelp, Teamshjelp, tips til hvordan holde orden på skolearbeidet, digitale ordbøker m.m.

Skoleruta, ringetider, parkering, skoleskyss m.m.

Du finner alt du trenger å vite på denne siden. Timeplanene blir tilgjengelig i VIS.

SoMe

Skolen er både på Facbook og Instagram. Følg oss for info om smått og stort i skolehverdagen.

FaceBook

Instagram: @notteroyvgs og @nvgs_elevraad

 

Publisert: 09.06.2020 Oppdatert: 01.02.2023 kl.09.43