Skole-hjem-samarbeid

Skolemiljø

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø (Utdanningsdirektoratet)

Hold deg oppdatert i Visma InSchool

Fra skolestart høsten 2021 tar Vestfold og Telemark fylkeskomme i bruk det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved fylkets videregående skoler.

VIS er et system i utvikling. Det betyr at den grunnleggende funksjonaliteten vil være på plass ved innføring, men at systemet kontinuerlig vil utvikles og forbedres i tiden som kommer. Systemet er ferdig levert ved utgangen av 2022.

For deg som elev

For deg som elev er VIS stedet hvor du kan se alt av fravær, anmerkninger og karakterer som er registrert på deg. I tillegg kan du se timeplanen din, når du skal ha vurderinger, og informasjon om eksamener og elevsamtaler.

Som elev har du også tilgang til Visma InSchool-appen hvor du får raskt tilgang til timeplan og fravær.

Tilgang for foresatte/pårørende (kommende funksjonalitet)

VIS legger tilrette for kommunikasjon mellom skole og hjem. Egen tilgang til foresatte er under utvikling. Visma som leverandør utvikler ny funksjonalitet som gjør at personvernopplysninger ivaretas i henhold til gjeldende lover og regler. Fylkeskommunen avventer derfor tilbud om foresattepålogging i VIS inntil løsningen er på plass. Mer informasjon kommer.

Som foresatt/pårørende for elever under 18 år vil du - når løsningen er på plass - få tilgang til:

  • egne kontaktopplysninger
  • timeplan
  • historikk (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • læreplan

VIS henter navn og adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra folkeregisteret.

Kontaktinformasjon foresatte/pårørende

Elevens foresatte/pårørende kan registrere kontaktinformasjon slik at skolene har oppdatert kontaktinformasjon og personalia i et digitalt skjema.

Registrer kontaktinformasjon

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Har eleven mottatt varselbrev?

Les om varsel og eventuelt mangel av standpunktkarakterer i ordensreglementet. Se også fraværsreglementet som beskriver regelverk og håndtering av fravær.

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Klikk her for rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Fraværsreglement 

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

  • Motivere deg til jevn innsats
  • Forhindre skulk
  • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
  • Bidra til at du mestrer livet
  • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Les mer om fraværsreglene i videregående skole på Udir.no.

 

Skoleruta

2021/2022
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 18. august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) 15
Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai
Videregående skoler: skoledag 27. mai på grunn av eksamensdag

20
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni 11
2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
NB! 19. mai er skoledag for de som skal ha eksamen eller forberedelsesdag til eksamen (trekket gjøres kjent 12. mai). Fridag for de som ikke har eksamen/forberedelsesdag
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Torsdag 15. juni - Siste skoledag for de som har eksamen/forberedelsesdag 19. mai
Fredag 16. juni - Siste skoledag for alle andre
12

 

 

Se hovedsiden om Visma InSchool (VIS)

Publisert: 25.08.2021 Oppdatert: 28.09.2021 kl.14.12