Invitasjon

Høsten 2021

Foresattmøter for VG1 tirsdag 31. august

Kl.18.00:

1HOA, 1HOB, 1HOC og 1HOS

Kl. 19.00:

1STA, 1STB, 1STC, 1STD og 1STE

Foresattmøter VG2 torsdag 2. september

Kl. 18.00:

2STA, 2STB, 2STC, 2STD og 2STE

Kl. 19.00:

2BUA, 2HES, 2HFA og 2HOS

Vi begynner i skolens kantine inngang A for felles informasjon før møte med kontaktlærer i klasserom.

Av plasshensyn må vi begrense inviterte til kun en foresatt pr. elev.

Publisert: 11.06.2020 Oppdatert: 24.08.2021 kl.16.30