Helse- og oppvekstfag  (studieforberedende)

I denne HO-varianten får elevene tilbud om et 3-årig løp med alle årene på skolen og går ut med generell studiekompetanse.

Er helse- og oppvekstfag noe for deg?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Hva er spesielt med HOS?

I det tradisjonelle HO-tilbudet vil et normalt skoleløp være at elevene starter i VG1, spesialiserer seg i VG2 og har en læretid på 2 år. Utdannelsen avsluttes med en fagprøve som ved bestått gir fagbrev.

I denne spesielle HO-varianten får elevene tilbud om et 3-årig løp med alle årene på skolen. I modellen er det større vekt på teorifagene enn det som vanligvis kreves på yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er i første rekke fellesfagene norsk (hovedmål og sidemål), matematikk og naturfag som har fått større plass.

Tilbudet har en egen søkekode på VIGO

Hvordan jobber vi?

1HOS følger fagbrevmodellen i programfagene, men har 3 økter færre i faget yrkesfaglig fordypning.

2HOS følger programfagene i klassene til Barn- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfaget. Du vil være utplassert i yrkespraksis 5 uker på høsten og 5 uker på våren, og kan søke om å få 2 uker av siste praksisperiode i Krakow, Polen.

3HOS har praksis en dag pr. uke.
Du vil ha digitale ringpermer i alle fag med OneNote og digitale skriveverktøy, prosessorientert skriving og "omvendt undervisning" i norsk.

På Nøtterøy videregående skole får 3HOS velge ett programfag blant programfagene fra studiespesialiserende område.

Eksamen

Vg 1:

• Matematikk skriftlig / muntlig trekkfag (vg1 – nivå)
• Naturfag muntlig trekkfag (vg2 – nivå)

Vg 2:

• Engelsk skriftlig /muntlig trekkfag
• Samfunnsfag muntlig trekkfag
• Matematikk skriftlig /muntlig trekkkfag (regnes som en av vg3 eksamenene)
• Tverrfaglig praktisk eksamen

Vg3:

• Norsk hovedmål obligatorisk og sidemål trekkfag
• En skriftlig eksamen, faget trekkes
• En muntlig eksamen, faget trekkes

Timefordeling i Helse- og oppvekst med studiekompetanse

Fag Timer á 70 min.

VG1:

 
Engelsk 140
Naturfag  56
Norsk 112
Kroppsøving  56
Matematikk  84
Felles programfag 476
Yrkesfaglig fordypning  28
SUM  980
   

VG2:

 
Norsk 112
Kroppsøving  56
Matematikk 140
Samfunnsfag 84
Felles programfag 476
Yrkesfaglig fordypning 112
SUM: 980
   

VG3:

 
Naturfag    84
Norsk 168
Historie 140
Programfag fra ST 140
Programfag fra ST eller YFF 252/280
SUM 840/868

 

Veien videre:

Etter endt 3-årig utdanning får elevene som består eksamen, generell studiekompetanse, slik at de kan søke seg direkte til universiteter og høyskoler uten å måtte gå veien om læretid og/eller påbyggingsår.

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 24.09.2020 kl.13.39