Valg av programfag VG2 - Skoleåret 2021-2022

Fagvalgene gjør du her. Se under "Elektronisk valgskjema" for mer info og veiledning.

Oversikt over programfag vg2:

 
PROGRAMFAG VG2  
Realfag  
 Matematikk realfag R1  
 Matematikk samfunnsfag S1  
 Biologi 1  
 Fysikk 1  
 Kjemi 1  
 Informasjonsteknologi 1  
   
 Språk, Samfunnsfag og økonomi  
 Markedsføring og ledelse 1  
Sosiologi og sosialantropologi  
 
 Rettslære 1  
Samfunnsøkonomi 1*  
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  
 Psykologi 1  
 Engelsk 1*  

 

* Du kan ikke loves fordypning i faget i Vg3

Fagvalg:

Du skal velge 3 programfag både i Vg2 og Vg3.
 I tillegg skal alle elever i Vg2 ha matematikk, enten 2P, R1 eller S1.
Minst 2 (gjerne 3) av programfagene må velges fra valgt programområde.  Dissse fagene må du ha både i Vg2 og Vg3.
Det tredje programfaget kan velges fra et annet programområde, og det trenger ikke være det samme faget i både Vg2 og Vg3.

Krav til fordypning:

Reglene for vitnemål forutsetter at alle elevene har minst 2 fordypningsfag fra samme programområde over 2 år.

Krav til fremmedspråk:

Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må velge dette i Vg3 istedenfor ett programfag (Spansk I+II eller Tysk I+II).  Det vil si at de fortsetter med det språket de hadde i Vg1 og Vg2.

Krav til kompetanse vg2 og vg3:

  1. Det anbefales at man har minimum karakteren 4 i naturfag og matematikk 1T dersom man skal velge programområde for realfag.  Det anbefales også sterkt at R1 velges hvis man ønsker fysikk 1, da dette faget gir viktig støtte for fysikkfaget.

  2. Det anbefales at man har minimum karakteren 4 i matematikk 1P for å søke seg til matematikk S1.

  3. For elevene i Vg3 som søker på fag som bygger på hverandre er det en forutsetning at man har bestått nivå 1 (ikke fått karakteren 1 eller IV).

  4. Det anbefales sterkt at man har minimum karakteren 4 i Kjemi 1 for å søke seg til 
Kjemi 2.

  5. Det er viktig å understreke at fagvalg for det kommende skoleåret er fagønsker. Skolen kan ikke garantere at fagønskene blir innvilget, men vi etterstreber at elevene får flest mulig fagønsker oppfylt.

Endringer i fagtilbudet kan forekomme:

Fagtilbudet gis med forbehold om stor nok søkning til de enkelte fag.
 Elevene vil bli varslet om fag som ikke starter, og vil bli innkalt til samtale og nytt fagvalg.

Programfag som nettfag

Nettskolen Vestfold tilbyr fag til alle fylker i Norge, og for elever i Vestfold er tilbudet gratis. Gjennom live undervisning kan du ta fag som du ikke får tilbud om på din egen skole. Og klasserommet? Det er der du er og der du har pc`en din. Les om nettskolen her

Påmeldingsskjema

Inntak til skoleåret 2021/22:

Fagvalgene gir ikke rett til skoleplass.
 Du må komme inn på skolen, på første inntak i juli, eller annet inntak i august.
Husk å søke på Vigo.no senest 1. mars.

Informasjon om fagene finner du på skolens hjemmeside

Elektronisk valgskjema:

Blokkvalg.no

Gå inn på lenken over og logg inn med FEIDE

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 30.10.2020 kl.11.57