Porsgrunn videregående skole

Informasjonsfilm om PVS

I denne filmen blir du nærmere kjent med oss og hvilke tilbud skolen har. Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars.

I fokus

russ som går bortover

Stormøte om rus for foresatte 29. november

Blant gjestene våre denne kvelden er Gyril, mammaen til Jens, organisasjonen Rocketman og representanter fra politiet. Porsgrunn vgs er bekymret over utviklingen og det som skjer når det gjelder rus i en del av ungdomsmiljøet i vårt nærområde. Sammen med Porsgrunn kommune og politi arrangerer vi et «storforeldremøte» i auditoriet på sør. Ansatte er også oppfordret til å delta.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender