Porsgrunn videregående skole

Informasjonsfilm om PVS

I denne filmen blir du nærmere kjent med oss og hvilke tilbud skolen har. Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars.

I fokus

Velkommen til julemarked

Vg1 FBIE, vg2 blomsterdekoratør og vg2 frisør ønsker alle hjertelig velkommen til julemarked 15. desember kl. 15 - 18.00 på avdeling sør.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender