Porsgrunn videregående skole

I fokus

Rødt tiltaksnivå

For å beholde kontroll på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksetter regjeringen forsterkede nasjonale smitteverntiltak fra mandag 4. januar og to uker framover. Blant tiltakene er vedtak om at alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. Rødt nivå innebærer ikke en stenging av skolene, men er en kombinasjon av skoleundervisning og digital fjernundervisning. Det er et klart mål at flest mulig elever skal få mest mulig skoleundervisning.