Porsgrunn videregående skole

Informasjonsfilm om PVS

I denne filmen blir du nærmere kjent med oss og hvilke tilbud skolen har. Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars.

I fokus

Lærer og elev i skolens blomsterverksted.

Praksiskurs for 10. trinn

Velkommen til praksiskurs på Porsgrunn videregående skole 2. desember 2021.