Elevundersøkelsen 2022

Bilde av tre elever som sitter på et bord med hver sin pc
Foto: Max Emanuelson

Publisert:

18.11.2022

Oppdatert:

18.11.2022 kl.14.36

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. I februar 2023 publiseres deler av resultatene i Udirs statistikkbank.

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (bokmål)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (nynorsk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (arabisk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (dari)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (engelsk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (nordsamisk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (tigrinja)

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Svarene kan ikke spores tilbake til enkeltelever.

På Porsgrunn videregående skole gjennomføres undersøkelsen uke 48-50. For å svare på undersøkelsen kreves et anonymt brukernavn som blir udelt av kontaktlærer når det er klassens tur til å gjennomføre.

Trykk her for å starte undersøkelsen

Svarer du på årets undersøkelse innen 20. desember, kan du bli med i trekningen av et par splitter nye AirPods Pro!

Konkurransen finner du her

Det er mulig å delta i konkurransen fram til 31. desember.