Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

 

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det. Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Porsgrunn videregående skole gjennomfører undersøkelsen i uke 48-50. 

Elevene våre vil få informasjon om elevundersøkelsen i klassens time i uke 46. 

Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersøkelsen.

Her kan du lese om elevundersøkelsen på flere språk.

I februar 2022 publiseres resultater i Udirs statistikkbank. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå.

Klikk her for å starte undersøkelsen (krever anonymt brukernavn utdelt av kontaktlærer for å logge inn).

Publisert: 11.11.2021 Oppdatert: 03.01.2022 kl.10.07