Husk søknadsfrist 1. mars

Husk å søke skoleplass på vigo.no før fristen 1. mars! Foto: Max Emanuelson

Publisert:

01.02.2021

Oppdatert:

03.01.2022 kl.10.07

Alle elever må søke skoleplass innen 1. mars
Vi anbefaler å ikke vente til siste frist for å søke. Pågangen kan bli stor, og noen ganger kan tekniske feil kan oppstå. 

Bruk Elektronisk ID 

Søk via Vigo.

For å søke må du ha Min ID, bankid eller bankid på mobil. Sjekk derfor at påloggingen fungerer i god tid før 1. mars! 

Informasjon om Elektronisk ID

Ønsker du hjelp til å søke?

Kontakt fag-, utdannings- og karriereveiledning

 

 

Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Kullvik
Karriereveileder sør