Informasjon om foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som blant annet fører til at flere fullfører videregående opplæring.
Foreldresamarbeid
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Det vises til Forskrift til opplæringslova, Kapittel 20 Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring: Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte der foreldrene får informasjon om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkningen til foreldrene, rutiner og annet som er relevant for foreldre. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling. (Tilpasset fra kilde: Forskrift til opplæringslova)

Oversikt med datoer for foreldresamarbeid:

Foreldresamarbeid skoleåret 2021-2022

Publisert: 14.09.2021 Oppdatert: 03.01.2022 kl.10.07

Kai Magne Bråthen

Rektor

409 16 358

35 91 75 04

Bilde av Inger Hedvig M.
Inger Hedvig Matveyev

Studierektor Nord

905 84 040

35 91 75 06

Bilde av Heidi Torsholt
Heidi Torholt

Studierektor Sør

918 83 033

35 91 76 02