Praksiskurs for 9. trinn

Velkommen til praksiskurs på Porsgrunn videregående skole 5. april 2022.
Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Dahl Kullvik
Karriereveileder sør
Heidi Solberg Halvorsen
Karriereveileder IB
Bilde av Kai
Kai Magne Bråthen

Rektor

409 16 358

Bilde av Inger Hedvig M.
Inger Hedvig Matveyev

Avdelingsleder pedagogisk støtte og utvikling

inger.matveyev@vtfk.no

905 84 040

Bilde av Heidi Torsholt
Heidi Torsholt

Avdelingsleder teknologi og industrifag

heidi.torsholt@vtfk.no

918 83 033