Praksiskurs for 9. trinn

Velkommen til praksiskurs på Porsgrunn videregående skole 5. april 2022.
Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Kullvik
Karriereveileder sør
Heidi Solberg Halvorsen
Karriereveileder IB
Kai Magne Bråthen

Rektor

409 16 358

35 91 75 04

Bilde av Inger Hedvig M.
Inger Hedvig Matveyev

Studierektor Nord

905 84 040

35 91 75 06

Bilde av Heidi Torsholt
Heidi Torholt

Studierektor Sør

918 83 033

35 91 76 02