Praksiskurs for 9. trinn

Velkommen til praksiskurs på Porsgrunn videregående skole 26. og 27. april 2023.
Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Bilde av Elisabeth Oksum Elisabeth Oksum
Karriereveileder sør
Heidi Solberg Halvorsen
Karriereveileder IB