Smittevern / Videoer / Porsgrunn vgs

På denne siden vil du finne animasjonsvideoer med informasjon om smittevern i forbindelse med Covid-19, samt oppdateringer i forbindelse med koronasituasjonen.

 

12. oktober 2020 - Oppdatering om korona - særlig om smittesituasjonen

 

Representanter fra opplæring og folkehelse, kollektiv og mobilitet og beredskap/HRMU har i dag deltatt på fylkesmannens beredskapsmøte med kommunene. Kommunene i Vestfold og Telemark har sammen med Viken fått i oppdrag fra Folkehelseinstituttet å vurdere tiltak for å redusere risiko for smitte fra Oslo. I tillegg er det bekymring knyttet til smitteutbrudd i Tønsberg, Porsgrunn og Sandefjord kommuner.

I samråd med kommunene ble det besluttet at befolkningen i vår region unngå kollektivtransport til og fra Oslo, og at dersom man ikke kan holde en meters avstand på reiser til og fra Oslo anbefaler bruk av munnbind. I tillegg oppfordres de i fylket som har arbeidsplass i Oslo eller som må reise gjennom Oslo for å komme til jobb å benytte hjemmekontor. Se saken på Fylkesmannens hjemmeside.

Tønsberg kommunes kriseledelse har i dag besluttet at de anbefaler bruk av munnbind som et tilleggstiltak der det er umulig å holde en meters avstand. Se Tønsberg kommunes hjemmeside.

For våre elever og ansatte innebærer dette følgende:

  1. Befolkningen i vår region må unngå kollektivtransport til og fra Oslo.
  2. Skoler i og rundt Tønsberg kommune anbefales (av kommunen), bruk av munnbind som et tilleggstiltak der det er umulig å holde en meters avstand.

Elever og ansatte må som utgangspunkt i denne situasjonen selv sørge for munnbind. Skolene bør vurdere å sørge for munnbind eller andre tiltak for utsatte elever. Elever og ansatte i risikogrupper må følges opp særskilt.

 

 

 

 2. oktober 2020: Situasjonen med mulig koronasmitte ved skolen er avklart og testen er negativ.

 

Vi har i dag  01. oktober 2020 blitt varslet om at en av våre elever ved TIP har en nærkontakt som er koronasmittet. Eleven er testet og avventer resultat. Etter kontakt med smittevernlege i Porsgrunn gjelder følgende: Alle TIP klasser, KP klasser og kombinasjonsklassen har i morgen fredag sin undervisning hjemmefra over teams. Disse elevene er ikke i karantene, men det er et sikkerhetstiltak inntil vi har en avklaring.

Når eleven sin smittestatus er avklart vil smittevernslegen følge opp videre. Vi vil holde dere oppdatert på mail, teams og skolens hjemmeside.

Alle elever vil bli kontaktet av en ansatt ved skolen i kveld 01 oktober.

Alle lærere som har hatt undervisning i disse klassene onsdag 30 September og torsdag 01 Oktober må være hjemme i morgen og kjøre sin undervisning etter timeplan i teams. Dere får en telefon fra en i ledelsen.

Kantinen på sør er stengt i morgen fredag 02 oktober.

Mvh Kai Magne Bråthen

Rektor

 

Smittevern på skolen

 

Smittevern utenfor klasserommet

 

Smittevern på kollektivtransport