Tilpasset opplæring og tilrettelegging

Porsgrunn videregående skole er opptatt av å fremme mestringsfølelsen hos hver enkelt elev. For å oppnå dette er de tre punktene i listen under spesielt viktige.
  • Tilpasset opplæring eller tilrettelegging med utgangspunkt i den enkeltes evner og forutsetninger
  • Utprøving av og veiledning i læringsstrategier/studieteknikk
  • Hardt arbeid fra elevens side også - og kanskje særlig -  når skolefagene oppleves som vanskelige

Tilpasset opplæring innen ulike fagområder

Skolen jobber systematisk med tilpasset opplæring og tilrettelegging innen flere fagområder

Dysleksi

Skolen har som målsetting å være «dysleksivennlig». Vi legger til rette for kartlegging og hjelp og veiledning til elever med lese- og skrivevansker. I tillegg til veiledning av lærere.  Skolen har avsatt egen ressurs til dette arbeidet.

Ressurspersoner:

Bente Tellefsen Hansen, Sør

35914456, bente.hansen@vtfk.no

Trine Marit Fostervoll, Nord

trine.fostervoll@vtfk.no

Matematikk

Det er avsatt ressurs til kartlegging av og videre veiledning og hjelp til elever som finner matematikk utfordrende. I tillegg veiledning av lærere. Skolen har også noen mindre matematikkgrupper som fungerer som organisatorisk tilretteleggingstiltak (tidsbegrenset).

Ressursperson:

Julianne Island

julianne.island@vtfk.no

Flerspråklige

Skolen har en stor andel flerspråklige elever. Disse kartlegges systematisk og med bakgrunn i kartlegging fattes vedtak om særskilt språkopplæring dersom behov. Blant annet i form av styrka norskopplæring på alle trinn.

Ressurspersoner:

Daniela Feistritzer, Sør

daniela.feistritzer@vtfk.no

Viviana Martinez, Nord

35917500, viviana.martinez@vtfk.no

2. fremmedspråk

Vi erfarer at 2. femmedspråk kan være utfordrende for enkelte elever. Skolen har derfor valgt å bruke noen ressurser også på kartlegging her. I tillegg til å etablere noen mindre 2. fremmedspråkgrupper som på samme måte som for matematikk fungerer som organisatorisk tilretteleggingstiltak (tidsbegrenset).

Ressursperson:

Julia Kleven

35008720, julia.kleven@vtfk.no

TPO-Team

Teamet representerer den tverrfaglige kompetansen Elevtjenesten består av i tillegg til avd.ledere, studierektorer og/eller faglærere/kontaktlærer. Teamet møtes ukentlig og drøfter saker som innebærer faglige og/eller sosiale utfordringer. Målsettinga til teamet er å iverksette riktige tiltak så hurtig som mulig for å avhjelpe en vanskelig situasjon raskt.  Skoleåret 20/21 er ambisjonen at flere tiltak skal handle om faktisk tilstedeværelse i klasserommet.

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.13.04