Eksamener og eksamensdatoer

I god tid før eksamen vil vi informere om hvordan eksamen foregår. Elever får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt.

På denne siden vil du finne retningslinjer for eksamen, og du vil finne informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.

Klage på standpunktkarakter:

 

  • Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding.
  • Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Klage på eksamen: 

 

  • Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.
  • Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på Utdanningsdirektoratetes nettsider.

Du kan også lese mer om hva som skjer etter eksamen på fylkeskommunens nettsider.

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamenskontoret@vtfk.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 10

Mandag til fredag kl. 09-14

Kontakter ved Porsgrunn videregående skole

 

Eksamensansvarlig avd. Nord

Studierektor Inger Hedvig Matveyev

Tlf: 90 58 40 40

 

Eksamensansvarlig avd. Sør

Studierektor Heidi Torsholt

Tlf: 91 88 30 33