Fag-, utdannings- og karriereveiledning

Gjennom tre år ved skolen vil du få tilbud om karriereveiledning i ulike sammenhenger og former. Her finner du informasjon om hva veiledningen går ut på og kontaktinformasjonen til veilederne på Porsgrunn videregående skole.

Målet med veiledningen er at du selv skal få et godt grunnlag for å gjøre et gjennomtenkt og selvstendig valg med hensyn til hvilken utdannings- eller yrkesvei som er den beste etter endt videregående skole.

For å gjøre et best mulig fagvalg, er det viktig at du har kartlagt hvilke fagkombinasjoner som er nødvendig for at du skal kunne søke opptak til de studier du ønsker. Da må du ha skaffet deg informasjon om hvilke fag det er nødvendig å velge i videregående skole for å nå målet.

 

Trykk her for å bestille time hos karriereveileder nord: Gyri Grønmark

 

Trykk her for å bestille time hos karriererveileder sør: Lene Kullvik

 

Trykk her for å bestille time hos karriererådgiver IB: Heidi Solberg Halvorsen

Publisert: 25.06.2020 Oppdatert: 20.01.2021 kl.13.38

Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Kullvik
Karriereveileder sør
Heidi Solberg Halvorsen
Karriereveileder IB