Skoleåret

Dere vil kunne se to versjoner av skoleruta på denne siden, men det er den lokale tilpasningen som gjelder for Porsgrunn videregående skole. Den lokale tilpasningen viser til at 14. mai er satt opp som skole- /arbeidsdag.

Skoleruta

2020/2021
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) 17
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
Januar Første skoledag etter nyttår mandag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) 15
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 20
April Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 19
Mai Offentlige fridager: Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai, mandag 17. mai og 2. pinsedag 24. mai. Fri fredag 14.  mai 17
Juni
Siste skoledag fredag 18. juni 14
2021/2022
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 18. august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) 15
Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai
Videregående skoler: skoledag 27. mai på grunn av eksamensdag

20
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni 11
2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fri fredag 19. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Siste skoledag fredag 16. juni 12

Gjeldende skolerute for PVS 2020-2021

 

Skolerute 2020-21 - Lokal tilpasning for Porsgrunn videregående skole

Måned 

Merknad 

Skoledager 

 

 

 

August 

4 planleggingsdager 12-14.august 

 

August 

Skolestart mandag 17. august. 

11 

September 

  

22 

Oktober 

Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober). 

17 

Oktober 

Operasjon dagsverk 29.okt 

 

November 

  

21 

Desember 

Siste skoledag før jul fredag 18. desember 

14 

Januar 

Første skoledag etter nyttår mandag 4. januar. 

20 

Februar 

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar). 

15 

Mars 

Planleggingsdag 9 mars

 

Mars 

Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 

20 

19 

April 

Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 

19 

Mai 

Offentlige fridager: Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai, mandag 17. mai og 2. pinsedag 24. mai. Skole 14.mai 

17 

18 

Juni 

Siste skoledag fredag 18. juni. 

14 

 

Antall skoledager 

190 

 

 

 

 

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 08.04.2021 kl.11.10