Utveksling

Ønsker du å studere i utlandet må dette planlegges godt og du må skaffe deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har i forbindelse med et videre utdanningsløp her i Norge, og når du kommer tilbake på Vg3.
Hånd som holder mobilteleforn med tekst: Study abroad.
Foto: Mostphotos/Artur Szczybylo

Presentasjon fra digitalt møte 21. september 2021: 

Vg2 som utvekslingsstudent.pdf

Det er viktig å gjøre seg kjent med om utdanningen er godkjent av skolemyndighetene. 

Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Før du reiser

Ta kontakt med karriereveileder for informasjon om utveksling, krav til godkjenning og aktuelle utvekslingsorganisasjoner

Når du er i utlandet

  • Gjør avtale med skolen din om hva slags dokumentasjon som kreves at du har med tilbake
  • Bruk en e-postadresse du bruker jevnlig

Når du kommer hjem

For å kunne fortsette studieløpet i Norge, må du søke om godkjenning.

Skjema for søknad om godkjenning av opplæring i utlandet.pdf - kommer

Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

 

 

Publisert: 01.07.2020 Oppdatert: 23.09.2021 kl.09.23

Bilde av Inger Hedvig M.
Inger Hedvig Matveyev

Studierektor Nord

905 84 040

35 91 75 06

Bilde av Heidi Torsholt
Heidi Torholt

Studierektor Sør

918 83 033

35 91 76 02

Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Kullvik
Karriereveileder sør
Heidi Solberg Halvorsen
Karriereveileder IB