Elevråd

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6). Elevrådet på Porsgrunn videregående skole har som målsetting å jobbe særlig med skole- og klassemiljø skoleåret 2020-2021.

Ved Porsgrunn vgs velges medlemmer til Elevrådet ved skolestart i august. Det velges en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt i hver klasse. 

Elevrådstyret (som leder Elevrådet) velges av Elevrådet på årsmøte i mars/april. På den måten sikres kontinuitet i elevrådsarbeidet ved skolen. 

Det er utarbeidet egne vedtekter for Elevrådet ved Porsgrunn vgs. Vedtektene beskriver sammensetning av Elevrådet, ulike verv, drift etc. Vedtektene blir revidert på hvert årsmøte. 

Det er viktig at elevene ved skolen opplever reell medbestemmelse. (Opplæringsloven §11-6). Dette oppnås bare gjennom et aktivt og velfungerende Elevråd, samt ansatte og skoleledelse som legger til rette for og ser verdien av dette.

Elevrådsstyret 2020

Roller og kontaktinformasjon

 

Leder: Dea Elizabeth Kåss

918 91 307, deaelizabeth@hotmail.com

 

Nestleder: Emir Blomfeldt

481 07 087, emir.mikael@gmail.com

 

Representant Nord: Pauline Kragset Pleym

467 80 580, pkragsetpleym@icloud.com

 

Representant Sør: Ada Marie Preuss

413 64 181, adamariepreuss@gmail.com

 

Sekretær: Konstanse Marie Alvær

416 13 907, konstansemaa@hotmail.com

 

Økonomiansvarlig: Tobias Engravslia Andersen

980 41 678, tobias.e.andersen@outlook.com

 

Solidaritetsansvarlig: Anjelica Larsen

468 51 139, anjelicale@gmail.com

 

1. vara: Mansor Abubarakrov

913 75 913, mbabubakarov@gmail.com

 

2. vara: Sagal Mohamud

954 14 199, saggi1335@gmail.com

 

Kriterier for å være en god tillitsvalgt

Før valg av tillitselever i klassene gis det informasjon om kriterier som skal ligge til grunn for valg. Disse kriteriene må både de som tenker å stille til valg kjenne til og de som skal velge. Her er kriteriene:

  • Inkluderende og tydelig bidragsyter til et godt skole- og klassemiljø.
  • Er modig og tør å stå frem og snakke både i klassen og på elevrådsmøter
  • Har evnen til å ta opp saker på en konstruktiv og saklig måte både med klassen, lærere og skoleledelsen
  • Har gode samarbeidsevner både med medelever og de voksne på skolen
  • Er en som holder avtaler og har oversikt

I tillegg bistår skoleledelsen med å fastsette datoer for elevrådsmøter, årsmøte og andre aktiviteter, slik at disse aktivitetene blir en del av skolens helhetlige årsplan og øvrige aktiviteter.

Klassens time

Ved skolen er det etablert klassens time. Denne timen kan tillitsvalgte bruke til sitt arbeid med klassen, alene eller i samarbeid med kontaktlærer. Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og kontaktlærer vet vi bidrar til å fremme elevdemokratiet og et godt klasse- og skolemiljø.

 

Trykk her for å gå til elevorganisasjonens egen nettside

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 11.08.2020 kl.18.44