Elevråd

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6). Elevrådet på Porsgrunn videregående skole har som målsetting å jobbe særlig med skole- og klassemiljø skoleåret 2022-2023.

Ved Porsgrunn vgs velges medlemmer til Elevrådet ved skolestart i august. Det velges en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt i hver klasse. 

Elevrådstyret (som leder Elevrådet) velges av Elevrådet på årsmøte i mars/april. På den måten sikres kontinuitet i elevrådsarbeidet ved skolen.

Det er utarbeidet egne vedtekter for Elevrådet ved Porsgrunn vgs. Vedtektene beskriver sammensetning av Elevrådet, ulike verv, drift etc. Vedtektene blir revidert på hvert årsmøte. 

Det er viktig at elevene ved skolen opplever reell medbestemmelse. (Opplæringsloven §11-6). Dette oppnås bare gjennom et aktivt og velfungerende Elevråd, samt ansatte og skoleledelse som legger til rette for og ser verdien av dette.

På grunn av streik har ikke elevrådet blitt samlet og satt for skoleåret 2022/2023. Så fort dette blir gjort vil vi oppdatere siden med riktig informasjon.

Roller og kontaktinformasjon for elevrådstyre og skolemiljøutvalg 2021-2022

Elevrådstyret er valgt for halvannet år. Det vil si at styret vil fungere inneværende skoleår og frem til årsskifte neste skoleår.

Elevrådsstyre

 

Leder

Kristian Brokeland Holst 2STB – 98 85 66 61

Nestleder

Samuel Kjerald 2IBA – 45 91 67 56

Sekretær

Iben Nicoline Carlheim-Leerstang 1STA

Økonomi

Kalle Bredegg Hermansen 1STC

Repr sør

Hanna Ugelstad 1TIB

Repr nord

Nura Ali Saud 1IDI

Solidaritetsansvarlig

Pernille Eidbo-Hansen 2IDK

 

SU/SMU er valgt for inneværende skoleår.

SU/SMU

 

 

VG1

Madeleine Bakke 1STG

 

VG1

Jaran Romnes 1STD

 

VG2

Oda Bjelland 2STC

 

VG2

Ole Halvor Lindtveit  2ITB – 99 57 77 29

Nestleder

VG3

Emma Tilda Mustvedt 3IDK

 

VG3

Eirik Gjølme Moen 3STD – 48 60 78 15

Leder

 

Trykk her for å gå til elevorganisasjonens egen nettside

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 27.09.2022 kl.09.50