Elevråd

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6). Elevrådet på Porsgrunn videregående skole har som målsetting å jobbe særlig med skole- og klassemiljø skoleåret 2021-2022.

Ved Porsgrunn vgs velges medlemmer til Elevrådet ved skolestart i august. Det velges en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt i hver klasse. 

Elevrådstyret (som leder Elevrådet) velges av Elevrådet på årsmøte i mars/april. På den måten sikres kontinuitet i elevrådsarbeidet ved skolen. Grunnet Covid-19 er også styret denne gangen valgt ved skolestart i august 2021. Det velges nytt styre i mars/april 2023.

Det er utarbeidet egne vedtekter for Elevrådet ved Porsgrunn vgs. Vedtektene beskriver sammensetning av Elevrådet, ulike verv, drift etc. Vedtektene blir revidert på hvert årsmøte. 

Det er viktig at elevene ved skolen opplever reell medbestemmelse. (Opplæringsloven §11-6). Dette oppnås bare gjennom et aktivt og velfungerende Elevråd, samt ansatte og skoleledelse som legger til rette for og ser verdien av dette.

Roller og kontaktinformasjon

 

Leder:

 

Nestleder:

 

Representant Nord:

 

Representant Sør:

 

Sekretær:

Økonomiansvarlig: T

 

Solidaritetsansvarlig:

 

1. vara:

 

2. vara:

 

Trykk her for å gå til elevorganisasjonens egen nettside

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 29.09.2021 kl.11.12