Elevråd, samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU)

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6). Elevrådet på Porsgrunn videregående skole har som målsetting å jobbe særlig med skole- og klassemiljø skoleåret 2022-2023.

Ved Porsgrunn vgs velges medlemmer til Elevrådet ved skolestart i august. Det velges en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt i hver klasse. 

Elevrådstyret (som leder Elevrådet) velges av Elevrådet på årsmøte i mars/april. På den måten sikres kontinuitet i elevrådsarbeidet ved skolen.

Det er utarbeidet egne vedtekter for Elevrådet ved Porsgrunn vgs. Vedtektene beskriver sammensetning av Elevrådet, ulike verv, drift etc. Vedtektene blir revidert på hvert årsmøte. 

Det er viktig at elevene ved skolen opplever reell medbestemmelse. (Opplæringsloven §11-6). Dette oppnås bare gjennom et aktivt og velfungerende Elevråd, samt ansatte og skoleledelse som legger til rette for og ser verdien av dette.

Roller i elevrådstyre og skolemiljøutvalg 2022-2023

Elevrådstyret er valgt for halvannet år. Det vil si at styret vil fungere inneværende skoleår og frem til årsskifte neste skoleår.

Elevrådsstyre

 

Leder

Iben Nicoline Carlheim-Leerstang 2STA

Nestleder

Awin Henareh 2STD

Sekretær

Andrea Henke-Busch 2STG

Økonomi

Titas Lauzikas 2IBA

Repr sør

Haytham Irsam Mohammed Almaqadmah 2KPA

Repr nord

Aleksandra Giers 2IBA

Solidaritetsansvarlig

Alve Brekke Øvstang 2ITB

 

SU/SMU er valgt for inneværende skoleår.

SU/SMU

 

 

VG1

Fogado Medhane Semena 1IKB

 

VG2

Tilia Sundberg Sørli 2KDA

 

VG2

Samuel Olof Robert Kjernald 2STB

 

VG2

Nura Ali Saud 2IDI

 

VG2

Kalle Bredegg Hermansen 2STC

Nestleder

VG3

Kristian Brokeland Holst 3STB

 

VG3

Robert Strøm 3IBA

Leder

Referater fra SU/SMU

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 26.01.2023

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 27.03.2023

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 10.05.2023

Trykk her for å gå til elevorganisasjonens egen nettside

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 23.05.2023 kl.11.50