Idrettsfag

Du sikter mot høyere utdanning etter videregående. Du er fysisk aktiv og trening er viktig for deg. Du vil lære mer om helse, kosthold, fysisk aktivitet og ledelse. På idrettslinja får du både trening og studiekompetanse. Du vil kombinere fysisk aktivitet og fellesfag for å oppnå en generell studiekompetanse som vil klargjøre deg for de aller fleste studier. Når du velger idrettslinja har du idrettsfag som felles programfag alle de tre årene. Bli for eksempel politi, psykolog, fysioterapeut, personlig trener, lærer. Bli hva du vil!
Foto: Max Emanuelson

Er idrettsfag noe for deg?

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår                               

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 
 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Hva lærer du?

Idrettsfag gir deg muligheten til å være aktiv og trene med de beste hver dag. I tillegg til fysisk aktivitet, lærer du om hvordan trening påvirker kroppen, hvordan lede andre i aktiviteter og hvor viktig idrett og trening er for deg og alle andre i samfunnet vårt.

Generell studiekompetanse

Idrettsfagene, sammen med fellesfag, gir deg generell studiekompetanse.

I idrettsfagene er du sammen med venner gjennom store deler av timene i skoleuka, og er med på aktiviteter som gir både mestring og glede. Ungdomstiden kan være avgjørende for de valgene du tar seinere i livet. Hvorfor ikke bruke deler av den til å oppleve hvilke gleder fysisk aktivitet gir?

MaxEmanuelson__MAX0128.jpg

 

Kjetil Larsen

Avdelingsleder Idrettsfag, Kunst, Design og Arkitektur

kjetil.larsen@vtfk.no

416 80 958

39 91 75 51

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 13.01.2021 kl.15.53