Kombinasjonsklassen

Kombinasjonsklassen er et tilbud til elever mellom 16-24 år med kort botid i Norge. Tilbudet er et samarbeid mellom Porsgrunn videregåendeskole og Porsgrunn kommune.
Foto: Martine Gulliksen

Kombinasjonsklassen gir et opplegg som er skreddersydd hver enkelt slik at man skal kunne gjennomføre videregående utdanning. Tilbudet gjelder skoleåret 2020/2021.

Tilbudet er for elever som:

• ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole
• har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring
• har vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer norskopplæring og fagopplæring før oppstart på Vg1

Mål og muligheter

Elevene i kombinasjonsklassen har ulik skolebakgrunn fra hjemlandet. Enkelte har gått lite på skole, mens andre trenger grunnskoleeksamen for å komme inn på videregående skole. Flere har vitnemål fra hjemlandet. Felles for alle er at de trenger økt kompetanse i norsk og norske grunnskolefag for å mestre videre skolegang.

I kombinasjonsklassen forberedes elevene på hva som forventes i videregående skole. Elever med vitnemål fra hjemlandet har mulighet til å meldes inn i enkeltfag på Vg1 og få standpunktkarakter. På den måten får de færre fag å konsentrere seg om neste skoleår, og bedre tid til tospråklig fagopplæring og fordypning i nye fag.

Elever som har bakgrunn fra kombinasjonsklassen før Vg1 gjennomfører og består videregående opplæring i svært stor grad. Graden av feilvalg er liten og elevene integreres ved å gå i videregående skole sammen med jevnaldrende ungdommer. 

Opplæringstilbud og arbeidsmåter

Elevene har 30 timer i uka, fordelt på fagene norsk (10t), matematikk (4t), engelsk (4t), samfunnsfag (4t), naturfag (4t), NatMat(2 t) og kroppsøving (2t). Fagene er nivådelte.

På denne måten får elevene undervisning ut fra eget kunnskapsnivå i alle fag.

Undervisning i relativt små grupper (10-15 elever), gjør det lettere for lærerne å tilpasse lærestoffet og læringssituasjonen. De fleste elevene velger å gå to år i Kombinasjonsklassen for å få best mulig grunnlag for videregående utdanning.

Det utarbeides lokale læreplaner med tanke på tverrfaglige emner, prosjektarbeid, læringsstrategier og tilpasning til norsk skolesystem med fokus på refleksjon og samarbeid.

NatMat

Tilbudet har systematisert bruk av tospråklig fagopplæring. Tospråklærere bidrar i matematikk og naturfag(NatMat). Her deles elevene inn etter morsmål.

Morsmålseksamen

På lik linje som andre elever på videregående legges det til rette for at elver skal kunne ta morsmålseksamen.

Søknad og veiledning

Det er løpende inntak. Elever får veiledning av lærere (fra grunnskole og videregående skole), samt rådgiver på Porsgrunn Voksenopplæringssenter og Porsgrunn videregåendeskole.

 

DSC_0014.jpg

Jan Freddy Gusfre
Leder for elevtjenester

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 24.11.2020 kl.10.28