International Baccalaureate og Pre-IB

Porsgrunn videregående skole tilbyr Vg2 og Vg3 med tilbud om Pre-IB på VG1. IB Internasjonal Baccaulerate passer for deg med høye ambisjoner og som liker å fordype deg i fag. Du liker utfordringer, og trives med å ha undervisning på engelsk. Ditt mål er høyere utdanning enten i Norge eller i utlandet, og du ønsker å stille svært godt forberedt til universitetsutdanningen.
Foto: Max Emanuelson

Det internasjonale mennesket

IB-elever i hele verden får et felles grunnlag for menneskelig toleranse og internasjonal forståelse

 • International BaccalaureatePorsgrunn videregående skole er en av 4.600 skoler fra hele verden som er tilsluttet “International Baccalaureate Organization"
 • Det er 25 skoler i Norge som tilbyr IB som Diploma Program (IBDP)
 • Porsgrunn videregående skole har vært med siden 2010
 • Diploma-programmet er to-årig (Vg2 og Vg3) og har et internasjonalt fokus og engelsk som undervisningsspråk
 • IB Diploma Programme bygger på Pre-IB eller Vg1 SF eller tilsvarende fra utlandet
 • Ved å velge Pre-IB blir du en del av IB-avdelingen allerede fra Vg1
  • Deler av undervisningen på engelsk
  • Arbeidsmetoder vi bruker på IB
  • Du blir kjent med IB-lærere og andre motiverte elever som er interessert i å gå på IB
 Hovedmål for IB Diploma Program
 • Å kunne bruke engelsk som arbeidsspråk i alle fag
 • Å forberede dere til høyere utdanning, enten i Norge eller i utlandet
 • Å utvikle evnen til å tenke kritisk og selvstendig
 • Å benytte arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som dere vil møte ved høyskoler og universiteter
 • Å utvikle en internasjonal bevissthet og også en forståelse for egen identitet og kultur, sett i et globalt perspektiv
 • Å kunne forstå og kommunisere med mennesker fra andre land og kulturer
 • Å bli samfunnsbevisst og forstå viktigheten av ansvaret vi alle har for å være positive bidragsytere i samfunnet, både lokalt og globalt (CAS - Creativity, activity and service).
The Core - kjernen i the Diploma Programme
 • Theory of knowledge (TOK) er et filosofifag hvor dere skal utforske grensene for kunnskap – hva man kan vite noe om, og hvordan man kan skaffe seg viten
 • Extended Essay (EE) er en særoppgave i selvvalgt emne på inntil 4 000 ord. Oppgaven gir en unik mulighet til dybdelæring innenfor et emne man interesserer seg for. Man får også god trening i akademisk skriving
 • Creativity, Activity, Service (CAS): gjennom CAS-programmet skal elevene delta i ulike aktiviteter som skal bidra til å utvikle hele mennesket. Målet er at elevene skal bli samfunnsbevisste og forstå viktigheten av ansvaret vi alle har for å være positive bidragsytere i samfunnet, både lokalt og globalt

Pre-IB at PVS

Du søker Pre-IB ved å gå inn på Vigo og spesifisere at du ønsker Pre-IB som Vg1 studieforberedende alternativ på PVGS.

Why choose The International Baccalaureate programme?

https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/what-is-the-dp/

 • The IB programme spans over two years so that you can understand your chosen subjects well.

 • On completing the Diploma, you are qualified for colleges and universities in Norway and in almost all other countries in the world. (Generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse.) https://www.ibo.org/university-admission/benefits-to-universities-and-colleges-of-accepting-ib-students/

 • English is the language of instruction. All textbooks are written in English and all assignments and exams are in English, other than your Norwegian or foreign language books or exams.

 • This use of the English Language gives you an advantage regarding further study and later work, since most studies at universities and future positions at work, demand a high competence of language proficiency. This is not only regarding the use of English, but also terminology and expressions linked to specific subjects.

 • All subjects contain component elements of independent project work which contribute to their final assessment. These are called Internal Assessments (IA’s) and must be completed during the two years of study.
  Investigation is at the core of the IA’s which allows for the gradual development of a research-based approach to learning.
 • There are exams in all subjects during May in the second year of study. https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/

 • The IBDP programme prepares you for higher education by having focus on:
  • work and progression reflection,
  • assignments that demand individual focus,
  • training in research work for an extended piece of independent writing known as the Extended Essay.
  • understanding the importance of a sharing student community and time management.

Søk på IB Diploma Programme (Vg2 og Vg3)

How to apply to the International Baccalaureate at PVS
 • There are no fees for the IB Diploma programme at SVGS.
 • Applications for the IB-programme must be submitted to Inntakskontoret for Vestfold Fylkeskommune by March 1st via https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
  ALL students have to formally apply through vigo.no every year since the general national rules apply also for IB-Students.
 •  When applying to start the Diploma programme itself in the second year of secondary education, a “Subject choice form” must be completed and handed in to the IB coordinator at SVGS (Siân Stickler: sian.stickler(at)vtfk.no ) by March 1st.
  This can be submitted both digitally or in paper format. https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/who-is-the-diploma-for/
 • Grades must be delivered electronically if the student is not attending SVGS.

 • All student rights, such as loans and scholarships, apply for the IBDP-students

 • Transfer students (EF academy) must have subjects offered at SVGS so that there are teachers able to follow the students further.

 • Net-based courses  (Pamoja) are not currently offered at our school. 
School admission policy

You can apply for the IB diploma programme at Porsgrunn Videregående Skole if:

 •  You are a Norwegian citizen or have a permanent residence permit and have a registered address in Vestfold before March 1st the year you apply.

Admission is also dependent on:

Requirment 1:

 •     Students must have passed the first year of:
  • the Norwegian upper secondary school, general studies course (Studieforberedende)
  • Music, Dance and Drama or
  • Sport or
  • Art with general studies.
  • IB middle years programme (MYP5).
  • IGCSE
  • or The equivalent to any of the above from an international school.
 •     Students who have had “programfag” during their first year must complete and pass Geografi and samfunnsfag. To do this they need to take “privatisteksamen” in these subjects before the end of their first year in the DP programme.

Requirment 2:
The school practices a result dependent admission, since students are required to have an average of at least 4,0. This is due to the fact that IB students must continue with both language, mathematics and social studies. They should illustrate an interest to succeed in several fields.

Requirment 3:

 • A level of English to take them through the programme.
 • A level of mathematics necessary to start the mathematics courses in the programme.

Exceptions:
Admission is open to students who demonstrate the ability to benefit from the challenging curriculum and programme of the International Baccalaureate Diploma. The IB requires motivation, effort, efficient time management and perseverance to complete with good results.
Students with an average of between 3,7- 4,0 can be considered a qualified applicant but this depends on:

 • A recommendation from the form teacher from VG1
 • An interview with the IB-coordinator.
       

Transfer students
If there are available places, transfer students will normally be offered a place if they have had subjects in year 1 that we offer at our school. They must also have met deadlines and handed in assignments required for internal and external assessment.

Preparation for the IB-programme
The school organises an IB introduction class (pre-DB) in order to get to know students and parents prior to choosing the IB programme, in order to advise and guide the students, when making this decision.

Requirements needed to be fulfilled in order to be considered for the 3IB class:

 •  The student must have less than 10% absence from subjects following the National rules.
 • The student must have participated and handed in assignments performed during their 2IB year.
 • If the grade during the second term of the first year following the IB-programme  is either 1 or 2, then both coordinator, form teacher and subject teachers will discuss with the students whether the last year of the IB-programme is possible to complete. 

Valg av fag

Choosing subjects in the Diploma Programme

Students choose courses from the following subject groups: studies in language and literature; language acquisition; individuals and societies; sciences; mathematics; and the arts.

Students may opt to study an additional sciences, individuals and societies, or languages course, instead of a course in the arts.

Students will take some subjects at higher level (HL) and some at standard level (SL).  HL and SL courses differ in scope but are measured according to the same grade descriptors, with students expected to demonstrate a greater body of knowledge, understanding and skills at higher level.

Each student takes at least three (but not more than four) subjects at higher level, and the remaining at standard level.

Oversikt over fag som tilbys på Porsgrunn videregående skole

Du velger fag fra hver av de seks faggruppene, tre på higher level (femtimers fag) og tre på standard level (tretimers fag).

Skjema for valg av fag

Subject groups

Subjects

 Levels

1 - Language A
(First language)
Norwegian Lit.

Standard Level
Higher Level 

English Lang&Lit.

Standard Level
Higher Level

2 - Language B
(Second modern language)

 

Norwegian, English, Spanish

 

 

Higher and Standard Level
Spanish ab initio

Standard Level

3 - Individuals and societies Social and Cultural Anthophology

Standard Level
Higher Level

   
History

Standard Level 
Higher Level

4 - Experimental sciences Biology Standard Level

   
Chemistry Standard Level
Higher Level
Physics Standard Level
Higher Level
5 - Mathematics Applications and Interpretations

Standard Level and Higher Level

Analysis and Approaches

Standard Level and Higher Level

6 - Electives A second subject from groups 1, 2, 3 or 4  

 

 

 

IB fill .jpg

Vurdering i IB Diploma Programme

Assessment and Exams

The International Baccalaureate® (IB) assesses student work as direct evidence of achievement against the stated goals of the Diploma Programme (DP) courses.

DP assessment procedures measure the extent to which students have mastered advanced academic skills in fulfilling these goals, for example:

analysing and presenting information
evaluating and constructing arguments
solving problems creatively.
Basic skills are also assessed, including:

retaining knowledge
understanding key concepts
applying standard methods. 
In addition to academic skills, DP assessment encourages an international outlook and intercultural skills, wherever appropriate.

Student results are determined by performance against set standards, not by each student's position in the overall rank order.

Mer informasjon om IB

Retningslinjer for IB-elever

IB Diploma Programme

Accademic honesty policy

Admission policy

Assessment policy

Language policy

Special Needs policy

Facts about IB programmes and schools

Høyt nivå og lærertetthet

Undervisningen holder et meget høyt nivå, klassene har høy lærertetthet og oppfølgingen av hver enkelt elev er meget god.

Du stiller meget godt forberedt til høyere utdanning

Som elev med IB-Diploma er du ettertraktet både på norske og internasjonale universiteter. Du har fått trening i vitenskapelig tankegang og metode, og har hatt forskningsprosjekter i alle fag. Dette gjør at du stiller meget godt forberedt til høyere utdanning.

Video om IB i Porsgrunn

Kontakt

Margrethe Hauff
IB Diploma Programme Coordinator

 

International Baccalaureate

Publisert: 29.11.2017 Oppdatert: 27.01.2021 kl.15.19