Studiespesialisering med arbeidstrening

Studiespesialisering med arbeidstrening vil passe for elever som ikke er klare til å følge undervisningstilbudet på ordinært videregående utdanningsprogram.

Opplæringa er tilrettelagt for elever med ulike hjelpebehov. Målet er å trene elevene til å mestre en framtidig tilrettelagt arbeids-, bo- og fritidssituasjon. Opplæringen skal kvalifisere for et selvstendig liv med minst mulig hjelp.

Læring gjennom praksis er en sentral metode som brukes. Vi legger vekt på sosial læring og trening for framtidig arbeid. Elevene kan bli utplassert i arbeidslivet. Målet for utdanninga er tilrettelagt arbeid.

Avdelingen har sin helt spesielle egenart i forhold til den ordinære skolen. Alle elevene jobber med sine egne individuelle mål og planer. Hovedfokus er sosial og individuell oppfølging.

Avdelingen samarbeider med bedrifter i Grenland, om oppfølging og tilrettelegging for arbeidspraksis.

Kurset inneholder blant annet

  • ADL (Activity daily training)
  • Basisfag (norsk, matte og engelsk)
  • Samfunnsfag og naturfag
  • Friluftsliv
  • Boliglære (Praktisk boligtrening)
  • Mat og helse (Matlaging/praktisk matematikk)
  • Kroppsøving
  • Programfag tilrettelagt hver enkelt elev
  • Musikk

Elevene får kompetansebevis ved endt skolegang.

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 28.08.2020

Tilrettelagt opplæring

Vilbli.no - Informasjon om tilrettelagt opplæring i Telemark

Henning Bergeland
Avdelingsleder