Studiespesialisering

Du sikter mot høyere utdanning etter videregående. Du liker og interesserer deg for teoretiske fag, og vil lære mer om samfunnet. På studiespesialisering jobbes det både selvstendig og i grupper, og det trenes på å arbeide strukturert og ta ansvar for egen læring.
Tre elever som jobber med kjemi
Foto: Porsgrunn videregående skole

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Studiespesialisering ved Porsgrunn videregående skole

Alle som gjennomfører tre år studiespesialiserende videregående skole får generell studiekompetanse.

Det første året er likt for alle elevene. Andre og tredje år velger du dine programfag, enten innenfor «språk, samfunn og økonomi» eller realfag. Du må velge tre programfag i tillegg til matematikk (2P, R1 eller S1). Minst to av fagene må være fra samme programområde. To av fagene fra samme programområde må du fordype deg i, og ta begge årene.

Studiespesialiserende fellesfag

Det første året har du bare fellesfag - norsk, naturfag, matematikk, geografi, samfunnskunnskap, engelsk, fremmedspråk og kroppsøving. I matematikk velger du enten 1P – praktisk matematikk eller 1T – teoretisk matematikk, og i fremmedspråk velger du enten tysk, spansk eller fransk.

Programfag

På Porsgrunn videregående har du mulighet til å velge blant mange programfag, og kan fordype deg innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Det er også mulig å velge fag på tvers av studieretninger. Programfagene du velger bør ha sammenheng med hvilken høyere utdanning du ønsker å ta.

Programfag i fremmedspråk og realfag gir deg tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Med generell studiekompetanse kan du søke om plass ved de aller fleste høyskoler og universiteter. Noen studier krever visse realfag, såkalt spesiell studiekompetanse. Derfor kan det være lurt å ha en tanke om hva du vil gjøre etter videregående før du velger fag i Vg2 og Vg3.

Informasjon om valg av programfag

MaxEmanuelson__MAX9881.jpg

 

Marianne Johnsson

Avdelingsleder Realfag

marianne.johnsson@vtfk.no

984 93 439

35 91 75 07

 

Olav-Marius Andersen

Avdelingsleder Språk og samfunn

olavmarius.andersen@vtfk.no

411 22 672

35 91 75 11

 

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 15.11.2021 kl.09.41