Teknologi- og industrifag

Du sikter mot et yrke rett etter videregående. Du er selvstendig og nøyaktig, og synes det er spennende med ny teknologi. Du er god til å finne løsninger, og liker praktisk arbeid. Du vil lære mer om fremtidens industri, maskiner, transport og prosesser gjennom praktisk arbeid i verksteder og praksisrom.
Foto: Max Emanuelson

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Teknologi- og industrifag favner alt fra mekking og sveising til kjemi og automatisering. Her er det med andre ord store muligheter for å finne et fagfelt du brenner for. I Grenland og Telemark er det stort behov for arbeidere i industrien, så det er som regel enkelt å finne en lærlingplass og få jobb etter utdanningen. Området er i stor utvikling, med mange spennende muligheter i årene som kommer.

Vg1

I vg1 lærer du:

Produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser

Helse, miljø og sikkerhet

Automatisering og roboter

Maskiner og utstyrKjøretøy og transport

Kjemi

Vg2 Kjemiprosess og laboratoriefag

I vg2 på Porsgrunn videregående skole kan du gå videre til: Kjemiprosess og laboratoriefag.

Du lærer om produksjonen fra råvare til ferdig produkt i kjemiske industribedrifter, og hvordan kvaliteten kontrolleres. Du får kunnskaper om kjemi, produksjonsutstyr, transport og regulering av stoffene i prosessene med å framstille viktig produkter i vårt samfunn. Dette året vil du få praksisperioder ute i bedrifter.

MaxEmanuelson__MAX1585.jpg

Yrkesfag i kombinasjon med toppidrett

Kristine Hella

Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon, m.m.

kristine.hella@vtfk.no

916 26 049

35 91 76 07

Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon, Kjemi- og prosessfag, Tekniske allmennfag, Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 27.01.2021 kl.15.40