Re videregående skole

Bibliotek og helpdesk  Re videregående skole

Kjære alle elever

Kjære alle elever!

Det er vår, snart natt til 17 mai, og dette innbyr til mange sosiale samlinger. Jeg vet at det er mange som nå endelig gleder seg til å kunne være sammen igjen. De videregående skolene samarbeider med Tønsberg kommune og politiet. Vi har fått beskjed at ungdommer kan ha kjøpt illegal eller blandet alkohol. I tillegg hører vi at stoffer som GHB, isopropanol og kokain er i omløp blant dere ungdommer.
Jeg håper og tror at dere ungdommer skjønner alvoret og de ekstreme farene dere utsetter dere for ved å bruke disse stoffene. I dagens møte med Tønsberg kommune fikk vi høre at GHB blandes inn i gummibjørner og at det er gjort til en forventning at de som bruker dette, må spise minst fire stykker.
Jeg vet at det er ungdommer som har spist en og ble lagt inn på sykehus med fare for å miste livet. Ikke kjøp denne dritten. Ikke bruk dere selv som testpersoner - jeg ber dere, ha respekt for deres eget liv og helse. Re vgs har selv mistet en elev i rus, vi har ingen flere å miste.
Pass godt på hverandre og pass godt på kompisen din - vi er alle glade i dere Slik kan man også bruke fritiden sin, takk til Re russen. Noe av det beste jeg har lest på lenge💚

Mange muligheter på Re vgs

Se noen glimt fra våre utdanningsprogram.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender