Re videregående skole

Bibliotek og helpdesk  Re videregående skole

Mange muligheter på Re vgs

Se noen glimt fra våre utdanningsprogram.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender