Elevundersøkelsen


Publisert:

27.10.2020

Oppdatert:

21.01.2021 kl.08.57

I perioden 30.oktober - 11. desember gjennomføres Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel. Resultatene publiseres i Utdanningsdirektoratets portal Skoleporten og de gir viktig informasjon for skoleeiers prioriteringer og valg av satsningsområder. Resultatene benyttes også i skolenes eget utviklingsarbeid. Undersøkelsen er anonym og data lagres forskriftsmessig.

Innlogging til Elevundersøkelsen finner du HER