Elevundersøkelsen


Publisert:

01.11.2021

Oppdatert:

17.06.2022 kl.10.43

Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden 31.10. - 15.12.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel. Resultatene publiseres i Utdanningsdirektoratets portal Skoleporten og de gir viktig informasjon for skoleeiers prioriteringer og valg av satsningsområder. Resultatene benyttes også i skolenes eget utviklingsarbeid. Undersøkelsen er anonym og data lagres forskriftsmessig.

Mer informasjon og innlogging til Elevundersøkelsen finner du HER

Informasjon til foresatte (flere språk)