Foresattemøter - nye datoer


Publisert:

01.09.2021

Oppdatert:

23.09.2021 kl.09.10

Tirsdag 5. oktober for vg1 og torsdag 7. oktober for vg2

 

Bygg- og anlegg og  Helse og oppvekst møter i kantina klokken 18.00

 Idrettsfag og Studiespesialiserende møter i kantina klokken 18.45

Disse tidspunktene gjelder for begge dagene.

Etter samlingen i kantina går foresatte i tilviste klasserom sammen med «sin» kontaktlærer.

Dette møtet har fokus på å bli kjent og generell informasjon rundt en elevs hverdag på Re videregående skole.

På grunn av regler for smittevern vil det kun være anledning til en foresatt pr. elev.

Utviklingssamtaler med den enkelte elev vil bli satt opp på et senere tidspunkt.

Program:

  •           Rektor ønsker velkommen til Re videregående skole i kantina
  •           Kontaktlærerne presenterer seg
  •           Kort informasjon om klassen
  •           Informasjon om aktiviteter i skoleåret
  •           Hva forventes av en elev på Re
  •           Opplæringskontorene for YF vil være til stede
  •           Eventuelt

Skulle du ønske en kort samtale med kontaktlærer allerede nå, kan dette meldes kontaktlærer via e-post, når du svarer på invitasjonen.  Vi ser det som viktig for elevens læring og måloppnåelse at hjem/skole kjenner hverandre best mulig og har et godt samarbeid.

Vi ønsker hjertelig velkommen.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding på e-post til kontaktlærer om hvem som kommer fra eleven innen torsdag 30. september. 

Invitasjon til foresattemøte vg1 YF og ST/ID

Invitasjon til foresattemøte vg2 YF og ST/ID

Oversikt over kontaktlærere

Her kan du søke kontaktlærers epostadresse