Gjennomføring av massetesting

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Publisert:

10.05.2021

Oppdatert:

21.05.2021 kl.09.14

Re vgs er valgt ut til å delta i massetesting av alle elever og for Covid 19.

Oppdatert informasjon 20.05.21:

Re vgs vil denne uken være med i en ordning for frivillig massetesting for Covid19. Testingen skal fram mot sommeren og alle ansatte og elever inviteres og oppfordres til å bli med hver uke – også dere som allerede har hatt korona eller som har begynt eller fullført vaksinering.

Det er Tønsberg kommune som har ansvar for testingen. Skolen har ingen som helst innsyn i testresultatene.

Torsdag 20. mai fra kl. 12.00 og ut dagen vil vi dele ut test-kit fra en stand i kantina på skolen. Der får elevene en liten pose som inneholder alt dere trenger, sammen med en bruksanvisning. Testen skal ikke tas på skolen, så ta den med hjem og ta den der etter først å ha lest bruksanvisningen. Der står det også beskrevet hvordan dere leser testen og hva dere skal gjøre ved positiv eller negativt resultat.

Dersom testen ikke virker som den skal, så kan dere få utdelt en ny på skolen enten hos koronavertene eller helsesykepleier neste gang dere er på skolen.

Vi oppfordrer alle til å delta i prosjektet som er ment som et bidrag til smitteforebygging, og også som en forberedelse til et nytt skoleår uten alle utfordringene vi har hatt knyttet til korona og smittevern.

Informasjon om jevnlig massetesting av elever

Skolen vil fra nå av teste flest mulig elever og ansatte for koronavirus hver uke. Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Hvis vi tester mange, kan vi oppdage smitte tidlig og kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av covid-19 (koronavirus).

Praktisk informasjon

Det er frivillig å bli testet. Eleven kan trekke seg når hun eller han vil. Det kreves ikke samtykke fra foreldre for å delta i massetestingen, men foreldre/foresatte gis mulighet til å uttale seg om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til skolen.

Hvis det viser seg at en eller flere tester positivt for Sars-Cov-2 (koronavirus) må de som er smittet i isolasjon.  Dere vil bli kontaktet av kommunen og få beskjed om hva dere skal gjøre.

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Dersom eleven tester positivt vil det bare være eleven selv og eventuelt foreldre/foresatte som får beskjed om dette.

Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.

Bakgrunn for massetesting

Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har ført til at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt.

Regjeringen, helsemyndighetene, kommunene og skolene er enige om at dette er vanskelig for de som er unge. Samtidig får elevene bedre opplæring når skolen kan være åpen. Derfor prøver vi å finne metoder som gjør at skolene kan være åpne, selv om det er mye smitte i samfunnet rundt skolen.

Ved å teste elever og ansatte jevnlig kan vi også redusere risikoen for spredning av viruset.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om covid-19 finner du på launchhelsenorge.no og på launchkommunens nettside.

Hvis du har spørsmål – 33 31 04 00

Video med instruksjoner: