Gult nivå


Publisert:

19.04.2021

Oppdatert:

21.05.2021 kl.09.14

Vi er på gult nivå fra mandag 19.april

Dette innebærer at ca halvparten av elevene møter fysisk på skolen, mens halvparten har digital hjemmeskole. Elevene finner planen for når de skal møte på skolen på Teams, Skolen Vår. De bes også følge med der for eventuelle endringer. 
Regler for gult nivå henger i klasserommene.