Informasjon om smittevern


Publisert:

03.09.2020

Oppdatert:

21.05.2021 kl.09.14

Her følger gjeldende råd og retningslinjer for smittevern ved Re videregående skole

Vi har heldigvis ikke fått bekreftet noen smittetilfeller her på Re vgs pr 03.09. Men vi registrerer at andre skoler i Norge har fått påvist smitte. Rektor er i jevnlig dialog med beredskapsteamet i Vestfold og Telemark. Ved et evt utbrudd er det viktig å handle raskt, slik at ikke at flere elever og ansatte blir smittet. Sammen med smitteteamet i kommunen vil det bli kartlagt hvem som er å anse som nærkontakter. Alle elever og ansatte som blir definert som nærkontakt med den evt smittede eleven blir fulgt opp av kommunens smitteteam. De skal da være i 10 dagers karantene og skal ikke møte på jobb/skole i perioden.  

De som er å anse som nærkontakter er medelever i klassen/faggrupper, faglærere for klassen og andre som har vært i nærheten av den smittede eleven. Man er definert som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med den smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk symptomer.

Det må understrekes at det er ikke bestemt i forkant at hele skolen skal stenges ned uansett hva som skjer. Vi ser også tilfeller der deler av en skole stenges ned. Dette er det helse- og beredskapsteamet som avgjør.

Er det trygt å gå på skolen når noen er blitt smittet?

Skolen følger smittevernreglene på gult nivå etter trafikklysmodellen og har iverksatt de tiltakene som anbefales. Det skal derfor være trygt å gå på skolen både for elever og ansatte.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Når det gjelder oppmøte på skolen følger vi punkt 3.2 i FHIs smittevernveileder. Så lenge myndighetene i Norge har bestemt at skolene skal holdes åpne, på gult nivå etter trafikklysmodellen, er det kun i spesielle tilfeller man ikke skal komme på skolen:

Hvorfor kan ikke skolen si hvem den smittede er slik at jeg vet at jeg er trygg?

Av personvernhensyn kan verken kommunen eller skolen oppgi dette, men øvrige elever skal være trygge på at skolen har gjort det vi kan for sikre smittespredning ved at den smittede og alle nærkontakter er satt i karantene.
 

Til slutt 5 huskeregler for å redusere smitte og hindre at skolene må stenge igjen:

  1. Hold deg hjemme ved sykdom, men husk å melde fra til skolen.
  2. Hold avstand. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
  3. Husk god håndhygiene
  4. Vask alle flater etter deg dersom du bytter klasserom i løpet av dagen.  Skolen driver ellers forsterket renhold
  5. Test deg hvis du mistenker at du kan være smittet av Covid-19