Kartlegging

Publisert:

24.08.2020

Oppdatert:

01.09.2020

Kartleggingsprøver i norsk, matematikk og engelsk høsten 2020

Som ledd i skolens arbeid med å finne fram til elever som har behov for forskjellige former for pedagogisk tilrettelegging, vil alle elever på videregående trinn 1 (Vg1) i løpet av de første ukene gjennomgå kartleggingsprøver i Norsk, Engelsk og Matematikk. Vi benytter elektronisk kartleggingsverktøy. På bakgrunn av resultatene fra kartleggingsprøvene vil vi søke å tilrettelegge undervisningen best mulig for elevene.

Rektor