Ny rutine ved søknad om fritak

Elever kan nå benytte den digitale skjemaløsningen for å søke fritak. Det er opprettet ett felles skjema.

Skjemaet brukes til å søke:

  • Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving
  • Fritak fra opplæring i kroppsøving
  • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Fritak for opplæring i skole i 2.fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål.
  • Fritak for tidligere beståtte fag

 Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak..

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Publisert:

18.09.2018

Oppdatert:

17.06.2022 kl.10.43