Har du mottatt SMS/e-post om at du kan få du administrator-rettigheter til skolepc'en?

Hvis du har mottatt SMS/e-post om at du kan få du administrator rettigheter til skolepcen gjelder følgende veiledning deg. 

  • Viktig før du setter i gang :

All data på maskinen slettes automatisk. Kopier ut alt du vil ta vare på til ekstern harddisk eller privat skytjeneste. Maskinen må være tilkoblet nettet på en videregående skole i VTFK for å starte del 1 av installasjonen. Del 2 bør du gjøre hjemme. 

  • Veiledning del 1 

Koble til lader og start "ResetPC" fra Programvaresenter. Dette tar 30-60 minutter. 

Maskinen avslutter og privatiseringsrutinen setter i gang rensing av maskinen. Denne prosessen tar en stund. 

Når tilbakestillingsprosessen er ferdig skal du gjennom veiviseren for oppsett til Windows 10. Den begynner med å spørre om du er i Norge, da bør du lukke igjen pc-en og fortsette hjemme. 

Se mer HER 

Publisert:

03.06.2022

Oppdatert:

17.06.2022 kl.10.46