Skoleskyss 2021-22


Publisert:

21.05.2021

Oppdatert:

17.06.2022 kl.10.43

Retningslinjer for skoleskyss i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nye retningslinjer skoleåret 2021-22

Les mer på vkt.no

VIKTIG INFORMASJON:

Siden regelverket for ordinær skyss med buss på videregående elever er endret fra i fjor til i år, ønsker vi at elevene får best mulig informasjon rundt fri skyss.
skolekortene er kun gyldig på skoledager og kun på reiser til og fra skolen i forbindelse med skolens start -og slutt tidspunkter.
For de elevene som har behov for overgang så er dette inkludert, men de skal gjennomføres uten lengre stopp underveis.

Kortet fungerer altså ikke for fritidsaktiviteter i hverdagen, og heller ikke i helger eller ferier.