Til alle elever og foresatte på Re vgs

Nå er det nasjonal dugnad og alle må være med!

Nå er vi med på en nasjonal dugnad mot smittespredning, og da må hver og en ta ansvar for å holde avstand til alle andre enn nærmeste familie. Vi får meldinger om at elever deltar på felles videochat, altså at de sitter sammen fysisk. 

Målet nå er å hindre smittespredning, og elever bør holde seg hjemme i skoletid og fritid. Vis solidaritet og vær lojal mot bestemmelser og anbefalinger fra myndighetene.

 

 

Publisert:

16.03.2020

Oppdatert:

17.06.2022 kl.10.43