Til alle elever og foresatte på Re vgs

Publisert:

16.03.2020

Oppdatert:

24.08.2020

Nå er det nasjonal dugnad og alle må være med!

Nå er vi med på en nasjonal dugnad mot smittespredning, og da må hver og en ta ansvar for å holde avstand til alle andre enn nærmeste familie. Vi får meldinger om at elever deltar på felles videochat, altså at de sitter sammen fysisk. 

Målet nå er å hindre smittespredning, og elever bør holde seg hjemme i skoletid og fritid. Vis solidaritet og vær lojal mot bestemmelser og anbefalinger fra myndighetene.