Til foresatte med elever i videregående skole i Tønsberg og Færder kommune


Publisert:

28.04.2021

Oppdatert:

28.04.2021 kl.08.03

Informasjon fra politiet og kommunene om feiring og rus

Informasjonsskriv fra polititet til foresatte med elever i videregående skole og ungdomsskole. Viktige anbefalinger i forbindelse med vårens feiringer av avsluttet skolegang.

Informasjon fra politiet