Ungdata-undersøkelsen


Publisert:

02.03.2021

Oppdatert:

23.03.2021 kl.11.16

I Uke 9 til 14 skal Ungdataundersøkelsen gjennomføres på Re. Her finner du mer informasjon om undersøkelsen

Ungdata 2021