Utdanningsdirektoratets informasjon om koronasituasjonen

Skolene i Vestfold og Telemark følger de til enhver tid gitte retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene når det gjelder opplæring og drift i forhold til koronasituasjonen.  Utdanningsdirektoratets informasjon finner du HER

Publisert:

16.08.2020

Oppdatert:

17.06.2022 kl.10.43