Invitasjon til utviklingssamtaler 2022

Utviklingssamtaler foresatt og elev

Publisert:

18.02.2022

Oppdatert:

18.02.2022 kl.13.50

Vi ønsker foresatte og elever på Videregående trinn 1 og

Videregående trinn 2 velkommen til

Utviklingssamtaler

I uke 10 vil det bli avholdt utviklingssamtaler for elever på VG1 og VG2 mellom elev, foresatte og kontaktlærer. Vi anser samarbeidet mellom skole og hjem som viktig, og håper du/dere har anledning til å møte torsdag 10.03.2022.

Avdelingsledere og rådgivere vil være tilgjengelige denne dagen. Dersom det er ønskelig med samtale med faglærer, kan forespørsel om dette gjøres i utviklingssamtalen.

Vi ønsker at eleven selv deltar på samtalen om faglig utvikling og læringsarbeid.

Vi åpner i tillegg opp for å ha samtalen på Teams, gjennom elevens Teamskonto. Teams-samtalen kan gjennomføres på andre dager samme uke. Kontaktlærer kaller via Teams. Foreldre må derfor sitte sammen med eleven under samtalen.

 

Vi ber om tilbakemelding til kontaktlærer innen torsdag 03.03.2022.

 

Vennlig hilsen

 

Sindre Leuschner Bjerkeseth

rektor

Last ned invitasjonen her